آموزش دانشگاهی فهرست‌نویسی نسخ خطی موجب پیشرفت این حوزه شده است

میراث مکتوب- حمزه مرادی‌ بهرام، از فهرست نویسان نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، با بیان این مطلب با اشاره به جایگاه فهرست نویسی نسخ خطی گفت: رشد و جایگاه علمی این حوزه تخصصی در یک دهه اخیر چشمگیر بوده است و علاوه بر رشد علمی در عرصه توسعه توانمندی فردی و کسب مهارت در این عرصه نیز به دستاوردهای خوبی دست یافته ایم.

وی ادامه داد: از نظرعلمی فهرست نویسان نسخ خطی علاوه بر شناخت زبان عربی باید به حداقل‌های علوم در رشته های مختلف آگاهی داشته باشند. به عنوان مثال فقه را از اصول فقه، فلسفه را از منطق، جفر را از رمل و یا تفاوت علوم دیگر را تشخیص دهد تا بتواند براساس این شناخت و اشراف موضوعات را برای هر یک از نسخ خطی، فهرست نویسی کند.

مرادی‌ بهرام که برای تدوین فهرست نسخ خطی جلد 67 نامزد سی و هفتمین جایزه کتاب سال بوده است در ادامه صحبت های خود با اشاره به نقش کتابخانه ملی ایران در توسعه و ارتقای جایگاه فهرست نویسان نسخ خطی گفت: کتابخانه ملی ایران به عنوان سرآمد فرهنگ این کشور و مادر تمام کتابخانه‌های ایران و مرتبط با کتابخانه‌های بزرگ جهان، به واقع پرچمدار فهرست نویسی نسخ خطی است.

این فهرست نویس نسخ خطی با اشاره به علمی بودن حرفه فهرست نویسی گفت: فهرست نویسی نسخ خطی علاوه بر اینکه فن و تخصص به شمار می رود، به نوعی علم است و به نظرمن امروزه با تربیت دانش آموختگان فهرست نویس نسخ خطی در دانشگاه‌ها باید فضای فعالیت آنها گسترده‌تر و شناخت مردم از این تخصص نیز بیشتر شود. زیرا با تغییر این رویکرد؛ فهرست نویسی نسخ خطی نیز مانند کتابشناسی که از گذشته به‌خصوص توسط فهرست نویسان قدیمی به آن بیشتر پرداخته شده بود جایگاه واقعی خود را پیدا خواهد کرد و به این ترتیب کار پژوهش محققان نیز رونق بیشتری پیدا می کند.

منبع: پایگاه کتابخانه ملی ایران