درآمدی بر شناخت منابع تاریخ اقتصادی ایران در عصر قاجاریه

میراث مکتوب- نشست «درآمدی بر شناخت منابع تاریخ اقتصادی ایران در عصر قاجار» با سخنرانی دکتر محمدعلی کاظم‌بیگی، عضو هیئت علمی گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه تهران، برگزار می‌شود.

این نشست امروز شنبه 29 شهریورماه 1399 ساعت 18 از طریق پخش زنده در صفحۀ اینستاگرامی کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به صفحۀ مذکور به آدرس @Library_ft_ut در ساعت مقرر، به طور مجازی در این جلسه حضور پیدا کنند.