جلد 25 «فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران»

میراث مکتوب- بیست و پنجمین جلد از کتاب «فهرست نسخ خطی» به معرفی 300 نسخه خطی به زبان های فارسی و عربی اختصاص دارد و تعداد معدودی از نسخ به زبان ترکی و اردو هستند و پراکندگی موضوعی نسخه های معرفی شده شامل حوزه دین،‌ اعتقادات،‌ کلام،‌ فلسفه،‌ عرفان،‌ ادبیات، نجوم، طب و غیره می شود.

در تهیه این فهرست، از قواعد استاندارد فهرست‌نویسی برای یکدست‌سازی اطلاعات نسخه‌های خطی استفاده شده و این اطلاعات در دو بخش کتابشناسی و نسخه‌شناسی تهیه و تدوین شده است.

معصومه فرشچی یکی از مولفان جلد 25 کتاب «فهرست نسخ خطی» در بخشی از مقدمه کتاب چنین آورده است: «ایران با فرهنگ عمیق خود جهانی عمودی است و بی سبب نیست که در موارد مختلف اصطلاح جهان ایرانی به کار گرفته شده است. حقایق علمی و فرهنگی مندرج در تاریخ طولانی ملت ایران مستلزم بذل دقایق علمی و جزئیات فنی در عرصه های مختلف پژوهشی است تا بخشی از حقایق نهفته مندرج در تاریخ فرهنگی ایران بر پژوهشگر آشکار شود. از این منظر نسخ خطی موجود در کتابخانه های ایران نمایانگر بخشی از عمق فرهنگی ملت ایران است که هر میزان دقت در کشف و بازنمایی این نسخ، به همان میزان ژرفای جهان ایرانی را بر ما منکشف می کنند.»

لازم به توضیح است با انتشار این فهرست تعداد آثار منتشر شده در سازمانن اسناد و کتابخانه ملی ایران به عدد 1553 جلد کتاب رسیده است.

کتاب «فهرست نسخ خطی»  از جمله تازه های نشر انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است و علا‌قمندان برای تهیه این کتاب می توانند به فروشگاه انتشارات سازمان واقع در ساختمان کتابخانه ملی ایران و به صورت غیر حضوری به فروشگاه آنلاین انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به آدرس http://bookshop.nlai.ir مراجعه کنند.