شرحی دربارۀ زندگانی قمر الملوک وزیری

میراث مکتوب- یکی از مقالات شمارۀ 139 مجلۀ بخارا با عنوان «روشنای موسیقی ایران» نوشتۀ مهدی به‌خیال، به شرحی دربارۀ زندگانی قمر الملوک وزیری اختصاص دارد.

این مقاله با بخشی از نامۀ قمرالملوک وزیری به هنرمندان آغاز شده است و نویسنده در ادامه مروری بر زندگی‌نامه او داشته است.

آموزش‌های قمر الملوک وزیری در زمینۀ موسیقی، استادان او در این حوزه، مهمترین رویدادهای زندگی وی، کنسرت‌های اجراشده توسط او، اشعار سروده شده برای قمر الملوک ویزیری از سوی اعضای برجسته انجمن ادبی اتحاد (دانش)، برخی از دوستان وی، خدمات عام المنفعه و نیکوکارانه قمر الملوک وزیری، و توصیفات برخی از افراد شناخته شده همچون بدیع الزمان فروزانفر، پرویز خطیبی، ایرج طبیبی، ملوک ضرابی، عبدالله طالع همدانی، علی اکبر سعیدی سیرجانی، و محمد عاصمی از دیگر مطالب این مقاله است.

برای مطالعۀ متن کامل مقاله کلیک کنید.