جلد 68 «فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران»

میراث مکتوب- شصت و هشتمین جلد از کتاب «فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران» با تحقیق و تألیف حمزه مرادی بهرام توسط انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منتشر شد.

شصت و هشتمین جلد از کتاب «فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران» به معرفی 300 جلد نسخه خطی که شامل 406 عنوان از کتب و رسائل خطی کتابخانه ملی می‌شود، پرداخته است. زبان اکثر عنوان‌های این مجموعه فارسی است.

براساس این فهرست تعداد 232 عنوان به زبان فارسی، 169 عنوان به زبان عربی، 4 عنوان به زبان ترکی و یک عنوان به زبان اردو است.

موضوعات مربوط به شصت و هشتمین جلد از کتاب «فهرست نسخ خطی» در حوزه ادبیات،‌ فقه و اصول فقه است و سایر موضوعات چون کلام، عرفان،‌ فلسفه و منطق،‌ علوم قرآنی،‌ صرف و نحو،‌ تاریخ،‌ پزشکی، ریاضیات، نجوم و غیره کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده‌اند.

یکی از مهمترین بخش‌های این کتاب به معرفی دیوان امیر معزّی به تاریخ کتابت925ق، الموشح فی شرح الکفایة اثر محمد بن ابی بکر خبیصی به تاریخ کتابت 977ق و تمهید القواعد اثر شهید ثانی به تاریخ کتابت 987 ق اختصاص دارد که از کهن‌ترین نسخه‌ها است که در این جلد از کتاب «فهرست نسخ خطی» معرفی شده‌اند.

حمزه مرادی بهرام مؤلف شصت و هشتمین جلد از کتاب «فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران» در مقدمه کتاب نسخه‌های خطی را یکی از بهترین مشخصه‌ها برای معرفی اصالت، پیشینه فرهنگ کشورها در دنیا عنوان کرده و چنین آورده است: «هرچه زمان می‌گذرد سندیت و صحت نوشته‌های نسخ خطی به ویژه در حوزه علوم مختلف بیشتر اثبات می‌شود؛ بر همین اساس اطلاع‌رسانی در این حوزه برای عموم مردم و داشتن شناخت اولیه از نسخ خطی ضروری است؛ و نباید اجازه داد که غبار فراموشی بر چهره این گنجینه‌ها بنشیند، ‌بلکه باید برای معرفی و در دسترس قرار دادن و استفاده از محتوای آنها اقدامات لازم انجام گیرد».

شصت و هشتمین جلد از کتاب «فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران» 1554 جلد کتاب منتشرشده از سوی انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است و علا‌قه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به فروشگاه انتشارات سازمان واقع در ساختمان کتابخانه ملی ایران و به صورت غیرحضوری به فروشگاه آنلاین انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به آدرس http://bookshop.nlai.ir مراجعه کنند.