شمارۀ 33 فصلنامۀ «کیمیای هنر»

میراث مکتوب- سی و سومین شماره از سال هشتم فصلنامه علمی «کیمیای هنر»، ویژه زمستان ۱۳۹۸، به سردبیری حسن بلخاری و با صاحب‌امتیازی پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر منتشر شد.

عناوین مقالات منتشر شده عبارت است از:

۱. «تقابل روابط محورهای همنشینی و جانشینی و دگرگونی آن در نسبت با نقش رسانه‌ایِ شاهنامه‌نگاری مکتب نگارگری شیراز»، ستاره احسنت و امیررضا استخریان حقیقی

۲. «بررسی ویژگی‌های بدن گروتسک در چهار نقاش معاصر ایران»، مونا امامی و بهنام کامرانی

۳. نظام تفکر عالمان مسلمان ایرانی سده هفتم هجری تا دوره معاصر در نگرش به ایقاع»، پژمان رادمهر

۴. «مطالعه تطبیقی پدیدارشناسی معماری در نظریات یوهانی پالاسما و استیون هال» محمدامین شریفیان، نیّر طهوری، ایرج اعتصام و حسین ذبیحی

۵. «بررسی زمینه معرفی زیبایی‌شناسی در تأملات درباره شعر الکساندر گوتلیب باومگارتن»، صبا غروری

۶. «شناسایی وجه شمایلی رستم در نگاره‌های رزم رستم و سهراب»، امین مجلسی و نادیا معقولی

دسترسی به مقالات منتشرشده در این شماره از طریق وبگاه نشریه به نشانی www.kimiahonar.ir برای علاقه‌مندان امکان‌پذیر است.