کارگاه «تصحیح نسخ خطی و فهرست‌شناسی»

میراث مکتوب- دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با همکاری دانشگاه اصفهان، مؤسسۀ آموزش عالی حوزۀ علمیۀ اصفهان و خانۀ حکمت، کارگاه «تصحیح نسخ خطی و فهرست‌شناسی» را با ظرفیت محدود برگزار می‌‌کند.

این کارگاه پنج‌شنبه‌ها 22 و 23 آبان‌ماه و 6 و 13 آذرماه از ساعت 8 تا 12 به صورت وبینار برگزار می‌شود و در پایان دوره به شرکت‌کندگان گواهی‌نامه حضور در دوره اعطا خواهد شد.

عنوان سخنرانی‌ها، سخنران‌ها و زمان سخنرانی‌ها در زیر آمده است:

- «کلیات تصحیح متن» // مجید هادی زاده – هفته اول

- «فهرست شناسی از آغاز تا پایان دوران قاجار» // محمد حسین حکیم- هفته اول

- «فهرست شناسی در یک صد سال اخیر» // ابوالفضل حافظیان – هفته دوم

- «جریان شناسی تفاسیر شیعه در طول تاریخ» // محمد علی مهدوی راد- هفته دوم

- «متن و ویژگی های متن تصحیح شده» // هفته سوم

- «تصحیح متن(اهداف،انواع، ابراز و ...)» // حامد ناجی اصفهانی – هفته سوم

- «آشنایی با ملحقات متن تصحیح شده» // مجید غلامی جلیسه- هفته چهارم

- «آشنایی با ویژگی های مصحح» // رضا مختاری- هفته چهارم

- «نسخه شناسی قرآن کریم» // هفته چهارم

لینک ثبت نام: www.QESFAHAN.IR

شماره تماس: 09020887231