عضویت دکتر اکبر ایرانی در کمیتۀ ملی حافظۀ جهانی

به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل این مؤسسه، از سوی دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عضویت کمیتۀ ملی حافظه جهانی کمیسیون ملی یونسکو منصوب شد.

در حکم انتصاب دکتر ایرانی آمده است:

«جناب آقای دکتر اکبر ایرانی
سلام علیکم
احتراما، با توجه به سوابق و تجارب ارزندۀ آموزشی، پژوهشی و فرهنگی جناب‌عالی و بنا بر پیشنهاد دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ایران، به موجب این حکم به عضویت کمیتۀ ملی حافظۀ جهانی وابسته به آن کمیسیون منصوب می‌شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال به منظور تحقق اهداف کمیتۀ مزبور، به ویژه در زمینۀ هماهنگی و گسترش تعامل با نهادهای ملی و بین‌المللی از جمله سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، محافظت از میراث مستند به ویژه میراث نادر و در معرض خطر از جمله کتب و نسخ خطی، متون چاپی، اسناد دیداری و شنیداری، سنت‌های شفاهی و فراهم کردن زمینۀ دسترسی همگانی به آنها موفق و مؤید باشید تا فعالیت‌های مرتبط با برنامۀ حافظۀ جهانی یونسکو در چارچوب اهداف جمهوری اسلامی ایران در این حوزه متناسب با آن تدوین و اجرا شود.»

گفتنی است یونسکو برنامۀ حافظۀ جهانی را در سال 1992 میلادی (1371 شمسی) با انگیزۀ آگاهی‌بخشی نسبت به وضعیت وخیم حفاظت از میراث مستند و ایجاد شرایط مناسب برای دسترسی به آن در نقاط مختلف دنیا تأسیس کرد. وخیم شدن شرایط این میراث در نتیجۀ جنگ و آشوب‌های اجتماعی، تاراج و پراکندگی، داد و ستد غیرقانونی، خرابی، عدم تعیین بودجه مناسب و حافظت نادرست از مهمترین زمینه‌هایی بوده که یونسکو را بر آن داشته تا برنامۀ حافظه جهانی را راه‌اندازی کند.

كمیتۀ ملی حافظۀ جهانی در ایران نیز در سال 1385 و پس از رایزنی کمیسیون ملی یونسکو با برخی نهادهای فرهنگی تشکیل و دبیرخانۀ آن در سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی راه‌اندازی شد.