شمارۀ 17 فصلنامۀ «مطالعات ادبی متون اسلامی»

میراث مکتوب- هفدهمین شماره فصلنامه علمی تخصصی «مطالعات ادبی متون اسلامی» به همت اداره نشریات دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و پژوهشکدۀ اسلام تمدنی چاپ و منتشر شد و مقالات این شماره بر روی سامانه نشریه به آدرس http://jrla.isca.ac.ir نمایه گردید.

از جمله مقالات این شماره می‌توان به «کارآیی نظریۀ هالیدی و حسن در ترسیم انسجام متنی سورۀ مزمل» نوشته عزت ملاابراهیمی و زهرا رضایی، «واکاوی وجوه معنایی دو حرف «لا» و «لَنْ» در قرآن کریم» اثر عبدالاحد غیبی و حسن اسماعیل‌زاده و محمدطاهر مطهر و احمد پوردرویش، «روش و گرایش‌شناسی تفسیر پرتوی از قرآن در آیات جز سی‌ام (با رویکرد خاص به موسیقی و ایقاعات)» به قلم حسن شربتدار و «بررسی مضامین مشترک در نهج البلاغه و التوسل إلی الترسل» نوشته سودابۀ مظفری و فرزانۀ فتاحیان، اشاره کرد.

همچنین، «معناشناسی واژۀ «مریة» و مشتقات آن در قرآن کریم بر اساس نظریۀ ایزوتسو با نقدی بر ترجمۀ مکارم شیرازی» به قلم علی‌اکبر نورسیده و ابوالفضل ترابی، «بررسی تطبیقی مدایح و مناقب امام رضا (ع) در شعر معاصر فارسی و عربی» اثر سیدمهدی نوری کیذفانی و مهین ظهیری و «مقایسۀ سبک‌شناسی ترکیب بند آذری اسفراینی و محتشم کاشانی» نوشته حیدرعلی شکاکی از دیگر مطالبی می‌باشد که در این شماره منتشر شده است.

فصلنامه «مطالعات ادبی متون اسلامی» در بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)؛ پایگاه مجلات تخصصی نور (Noormags)؛ پایگاه استنادی سیولیکا (Civilica)، پایگاه استنادی جهاد دانشگاهی SID؛ پورتال جامع علوم انسانی؛ کتابخوان همراه پژوهان (pajoohaan.ir) و پورتال نشریات دفتر تبلیغات اسلامی (http://journals.dte.ir) نمایه می‌شود.