رونمایی و معرفی کتاب «سنجش پیشاب‌شناسی رازی با پزشکی نوین»

به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، یکصد و سی و هفتمین نشست از سلسله نشست‌های این مؤسسه، به رونمایی و معرفی کتاب «سنجش پیشاب‌شناسی رازی با پزشکی نوین» اختصاص دارد.

در این نشست که به صورت مجازی برگزار می‌شود، دکتر محمد صدر به بررسی پیشاب و اهمیت آن در متون طبی کهن خواهد پرداخت، دکتر محمدابراهیم ذاکر درباره سنجش پیشاب در الحاوی سخن خواهد گفت و دکتر حسن اتوکش نیز در باب نسبت پیشاب‌شناسی رازی با پزشکی نوین سخنرانی خواهد کرد. مدیریت این جلسه نیز به عهدۀ حسین جزایری خواهد بود.

کتاب «سنجش پیشاب‌شناسی رازی با پزشکی نوین» برگردان بخش پیشاب کتاب الحاوی فی الطّب حکیم محمدبن زکریا رازی همراه با توضیحات و سیصد‌ و چهل و یکمین کتاب از سلسله کتاب‌های مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب است. پژوهش و گردآوری این اثر را محمدابراهیم ذاکر، دندانپزشک و پژوهشگر متون پزشکی و حسن اتوکش، نفرولوژیست کودکان و محقق حوزهٔ متون پزشکی، انجام داده‌اند.

نشست «رونمایی و معرفی کتاب سنجش پیشاب‌شناسی رازی با پزشکی نوین» ساعت 19 روز پنجشنبه یکم آبان‌ماه 1399 در پخش زنده (live) صفحۀ اینستاگرام مؤسسۀ میراث مکتوب به نشانی mirasmaktoob@ برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند با دنبال کردن صفحۀ اینستاگرام مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در این جلسه حضور یابند.