«اسرار الشهاده» منتشر شد

میراث مکتوب- اسرار الشهاده به کوشش مصطفی لعل شاطری و با حمایت مادی و معنوی حوزه هنری لرستان، منتشر شد.

اسماعیل خان بروجردی، معروف به سرباز، از شعرای دوره قاجار در لرستان بود. از دوران جوانی او اطلاعاتی در دسترس نیست، اما چنین به نظر می­‌رسد که  پس از کسب علوم رایج در بروجرد، در عرصه نظامی مشغول به فعالیت شد و در فوج نظام صاحب‌منصب و لقب خانی را دریافت کرد و در دو دهه پایانی عمر خود از جایگاه ممتاز نظامی در دربار برخوردار بود.

هرچند تاریخ دقیق آغاز و پایان تألیف اسرارالشهاده مشخص نیست، اما آنچه مشهود است، اولین نسخه منتشرشده از اسرارالشهاده به شیوه چاپ سنگی در تهران (1268ق) صورت پذیرفت.

این اثر توأمان به نظم و نثر و شامل یک دیباچه، ده مجلس و بخش ضمایم است و در آن مصائب و روزهای پایانی زندگانی حضرت محمد(ص)، حضرت زهرا(س)، حضرت علی(ع)، امام حسن(ع)، امام کاظم(ع)، امام رضا(ع) و شرح تولّد امام زمان(عج) به‌صورت مجمل و واقعه کربلا مفصلا در کانون توجه قرار دارد.

از منظر محتوایی، اسرارالشهاده از قالب تکرارشونده و موردنظر شاعران پیشین پیروی می­‌کند، به این معنا که متناسب با ذائقه ادبی مخاطب، متن تا حد زیادی از ادبیات ثقیل ادوار پیش خودداری و هم­سو با ادبیات عامه و باورهای رایج تألیف شده است.

شایان ذکر است، اسرارالشهاده به کوشش مصطفی لعل شاطری، در 472 صفحه و در شمارگان 1250 نسخه به همت حوزه هنری لرستان از سوی انتشارات سوره مهر منتشر و در اختیار علاقه‌مندان حوزه ادبیات آیینی قرار گرفته است.