انتشار متن و ترجمۀ دو رساله از ابن سینا

میراث مکتوب- «رسالة فی علم الاخلاق» و «رسالة فی العهد» از آثار حکیم بوعلی سینا به ترجمه، تعلیق و تصحیح شیخ یوسف احدی از شاگردان علامه حسن زاده آملی منتشر شد.

شادروان ضیاءالدین دُری از شاگردان جهانگیرخان قشقایی پیش‌تر به ترجمه مقالات حکیم بوعلی سینا همت گماشت و دو رسالۀ نامبرده را جمع آوری کرد ولی آنها را ترجمه نکرده بود.

این دو رساله در حاشیه الهدایة الاثیریة منتشر شده بود و اینک به صورت حروف چینی و با ترجمه و تعلیق منتشر شده است.

متن و ترجمه دو رساله از ابن سینا در ۷۷ صفحه به همت انتشارات پژوهشکده ادیب فقه جواهری به قیمت ۲۵ هزار تومان عرضه شده است.