دانشنامۀ سندشناسی تدوین می‌شود

میراث مکتوب- حوریه سعیدی، معاون پژوهشکده سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اعلام این خبر گفت: با توجه به اهمیت جایگاه اسناد و مدارک تاریخی در حوزه تاریخ‌نگاری، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و به تبع آن پژوهشکده اسناد بنابر مأموریت ذاتی خود در نظر دارد دانشنامه سندشناسی را در حوزه دانش‌شناسی و تهیه مرجع‌ واژگان تدوین کند.

سعیدی ادامه داد: تا کنون حدود ۳۰۰ عنوان مدخل اصلی، ارجاعی و اصطلاحی برای تهیه و تدوین دانشنامه سندشناسی به شورای پژوهش پیشنهاد داده شده و مورد تصویب قرار گرفته و قرار است این دانشنامه به دست پژوهشگران حوزه تاریخ، سندپژوهی، علوم اجتماعی، دانشجویان تاریخ و علوم آرشیوی و سندپژوهی که مخاطبان اصلی این دانشنامه هستند، برسد.

معاون پژوهشکده سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در تشریح ساختار دانشنامه سندشناسی بیان کرد: این دانشنامه دارای شورای سیاستگذاری، کمیته علمی و شورای نویسندگان است. در شورای سیاستگذاری کارشناسان درباره مباحثی چون اصطلاح‌نامه‌نویسی، علوم آرشیوی و اسنادی فعالیت می‌کنند، در کمیته علمی هم سندپژوهان اسناد و آرشیو ملی، به تکمیل مداخل و تقسیم مسئولیت‌های سفارش و تدوین مقالات علمی می‌پردازند و در نهایت شورای نویسندگان مقالاتی در حوزه دانشنامه تهیه می‌کنند و یا نگارش مطلب در این حوزه را سفارش می‌دهند.

حوریه سعیدی که به عنوان مجری و سرویراستار در تدوین دانشنامه سندشناسی فعالیت می‌کند همچنین اظهار کرد: نتیجه تحقیق، پژوهش و تدوین این دانشنامه نخست به صورت کتاب در دو جلد تنظیم و منتشر می‌شود و پس از آن به‌صورت لوح فشرده در دسترس علاقه‌مندان و مراکز آرشیوی و سندی قرار می‌گیرد. امیدوارم مراحل تدوین دانشنامه سندشناسی هرچه زودتر انجام شود.

منبع: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران