ادبیات فارسی بیرون از ایران

میراث مکتوب- مقالۀ «ادبیات فارسی بیرون از ایران؛ شبه قارۀ هند، آناطولی، آسیای میانه، و در فارسی یهودی» نوشتۀ دکتر مجدالدین کیوانی به معرفی و مرور کتابی با همین عنوان اختصاص دارد. در مطلع این مقاله که در دوشمارۀ 82-83 «گزارش میراث» آمده است:

ادبیات فارسی بیرون از ایران نهمین جلد از مجلدات بیست‌گانۀ تاریخ ادبیات فارسی است که به اهتمام و با ویراستاری جان پری در تابستان ۱۳۹۷ منتشر شد. این آخرین جلدی بود که در زمان حیات احسان یارشاطر (سرویراستارِ ناظر مجموعه) چاپ و در فاصله کوتاهی پس از درگذشت او(۱۱ شهریور ۱۳۹۷) نشر شد. جان پری، که اهل انگلستان و دارای مدرک دکتری از دانشگاه کمبریج در زبان‌های عربی و فارسی است، در جوانی به قصد تکمیل تحصیلاتش در زبان فارسی، و چندی بعد برای مطالعه درباره موضوع پایان‌نامه خود، «تاریخ کریم خان زند» مدتی را در ایران به سر برد. او سال‌ها در دانشگاه‌های سنت اندروز (اسکاتلند) و شیکاگو، زبان‌های عربی، فارسی و تاجیکی تدریس کرد.
کتاب مورد بررسی کاری است مشترک از چند کارشناس زبان تاریخ و فرهنگ ایران از کشورهای مختلف، شامل پیش‌گفتاری به قلم احسان یارشاطر (ویراستار بنیانگذار) مقدمه‌ای از جان پری و دو بخش؛ بخش اول مشتمل بر هشت فصل راجع به ادب فارسی (عمدتاً انواع ادبیات منثور) در شبه قاره هند، و بخش دوم دربردارندۀ پنج فصل در خصوص ادبیات فارسی در قلمروهای امپراتوری عثمانی، آسیای مرکزی پساتیموری، تاجیکستان، افغانستان جدید، و در فارسی یهودی کتاب با کتابشناسی بسیار مفصلی در ۵۲ صفحه و نمایه‌ای در ۴۵ صفحه پایان می‌پذیرد. کتابشناسی تحسین‌برانگیز این اثر خود منبع ارزشمندی برای پژوهشگران تاریخ و تحولات زبان و ادب فارسی در آن سوی مرزهای امروزین ایران است.

برای مطالعه متن کامل مقاله کلیک کنید.