نشست «چشم‌انداز بین‌المللی میراث فرهنگی ربع رشیدی تبریز» برگزار می‌شود

میراث مکتوب- دومین پیش نشست تخصصی همایش بین‌المللی «بزرگداشت خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی با محوریت وقف و علم الأدیان» با حضور و اجرای مشترک دکتر بهرام آجورلو، سرپرست هیئت بین المللی ربع رشیدی، و پروفسور لورنز کوُرن، استاد ایرانشناسی و اسلام‌شناسی دانشگاه بامْبِرگ آلمان، برگزار می‌شود.

این نشست با عنوان «چشم‌انداز بین‌المللی میراث فرهنگی ربع رشیدی تبریز: کاوش‌های باستان‌شناختی و مرمت» روز دوشنبه 19 آبان‌ماه 1399 ساعت 10 تا 12 برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان جهت شرکت در این پیش نشست، می‌توانند ضمن نصب Adobe conect با لینک زیر و با درج نام و نام خانوادگی خود، وارد جلسه شوند.

لینک ورود به جلسه:
http://vc5.tabrizu.ac.ir/freedes