آشنایی با «آیسخولوس» در سلسله‌برنامه‌های بزرگان ادبیات جهان

میراث مکتوب- سلسله برنامه‌های شنیداری بزرگان ادبیات جهان از سوی خانۀ اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود.

در جلسۀ آتی از این سلسله جلسات عطیه مشاهری فرد دربارۀ «آیسخولوس» با عبدالله کوثری گفتگو خواهد کرد.

آیسخولوس یا اِشیل یا اسکیلس اولین تراژدی‌نویس یونان باستان است. وی در جنگ ایران و یونان در زمان حکومت خشایارشاه که به پیروزی یونانیان انجامید، حضور داشت و نمایشنامۀ ایرانیان را بر همین اساس نوشت. هفت نمایشنامه تراژدی پارسیان، پرومته در زنجیر، هفت تن علیه تبای، نیازگاران، آگاممنون، الاهگان انتقام و اورستیا از وی به جا مانده‌است.

این گفتگو که از طریق اینستاگرام خانه اندیشمندان علوم انسانی پخش خواهد شد، روز چهارشنبه 21 آبان‌ماه ساعت 18 انجام می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک زیر در این جلسه مجازی حضور پیدا کنند.

https://www.instagram.com/iranianhht.ir