تصویری از نسخه الحشایش

میراث مکتوب- تصویری از نسخه الحشایش دیسقوریدوس در خواص دارویی گیاهان

برای دیدن تصویر کامل روی عکس کلیک کنید.