تصحیح و انتشار «مثنوی شهر آشوب»

میراث مکتوب- مجلّه «فیضانِ ادب» از سوی «اداره تحقیقاتِ اردو و فارسی» واقع در منطقه پورا معروف، شهرِ میو، ایالتِ اُتّرپَرَدیش هندوستان، به دو زبانِ اردو و فارسی منتشر می‌شود.

دکتر فیضان حیدر در حالِ حاضرِ مدیریتِ «اداره تحقیقاتِ اردو و فارسی» در شهرِ میو، را برعهده دارد.

در هر شماره مجلّۀ «فیضانِ ادب»، مقالاتی با محوریتِ تراثیاتِ فارسی نیز منتشر می‌شوند. همچنین شعرهایِ فارسی از شاعرانِ قدیمِ فارسی‌گویِ هندوستان هم زینت بخشِ صفحات این مجلّه هستند.

در شماره ژانویه- مارس 2020 «مثنوی شهر آشوب» منتشر شده است:

حکیم علامه شیخ عبدالحمید صادق پوری مثنوی «شهر آشوب» را به فارسی سرود که به همت منشی حامد حسین از چاپخانۀ یونانی دواخانه در شهر اله آباد هندوستان در سال 1304هجری منتشر شد. این مثنوی به کوشش فیضان حیدر منتشر شده است.

برای دانلود مثنوی شهرآشوب کلیک کنید.

برای دسترسی به سایت مجلۀ فیضان ادب کلیک کنید.

منبع: پایگاه خبری نسخ خطی