فراخوان سومین «جایزۀ ادبی استاد محمد قهرمان»

میراث مکتوب- مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری گروه زبان و ادبیات فارسی و با هدف گسترش و اعتلای زبان و ادب پارسی و به منظور پاسداشت یاد و خاطرۀ پژوهشگر و شاعر برجسته و فرزانۀ خراسانی و رئیس اسبق كتابخانۀ دانشکدۀ ادبيات و علوم انسانی، «استاد محمد قهرمان»، مراسم اعطای سومین جایزۀ ادبی "استاد محمد قهرمان" را برگزار خواهد کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند با توجه به آیین‌نامۀ این جایزه آثار خود را اعم از کتاب‌ یا رسالۀ مقاطع تحصیلات تکمیلی که در حوزۀ ادبیات دورۀ صفویه، سبک هندی و شعر و آثار استاد محمد قهرمان، در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ منتشر يا دفاع شده باشد، تا تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ به دبیرخانۀ این جایزه ارسال نمایند.

گفتنی است جایزۀ نخستین دوره به آقای دکتر سعید شفیعیون، مصحح کتاب «تذکرۀ نفایس المآثر» اثر کامی قزوینی، تعلق گرفت و در دومین دوره، کتاب «رسائل طغرای مشهدی» به تصحیح سید محمد صاحبی اثر شایستۀ تقدیر شد.

نشانی دبیرخانه: خراسان رضوی، مشهد، میدان پارک، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد
کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴
تلفن: ۵-۳۸۸۰۲۶۴۱-۰۵۱
رایانامه: Mafakher@um.ac.ir