مناسبات عرفانی آذربایجان و خراسان

میراث مکتوب- در منابع مربوط به زندگینامه مولوی و شمس تبریزی، دیدار تاریخی مولوی و شمس تبریزی در بازار معروف قونیه و روز شنبه 26 جمادی‌الثانی سال ۶۴۲ (برابر با ۶ دسامبر ۱۲۴۴ میلادی و 6 آذر ۶۲۳ هجری خورشیدی) صورت گرفته است.

به همین مناسبت محمد طاهری خسروشاهی از پژوهشگران حوزه ادبیات فارسی در سخنرانی خود با عنوان «مناسبات عرفانی آذربایجان  و خراسان» به تبیین نتایج دیدار شمس و مولوی می‌پردازد.

این سخنرانی که به دعوت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان شمالی صورت می‌گیرد، روز پنجشنبه ششم آذرماه ساعت 21 به صورت مجازی و در پایگاه رسانه ای انجمن معلمان ادبیات فارسی خراسان به نشانی زیر انجام می‌شود.

https://t.me/joinchat/M2FJND_aZv1MbiPVS-qaZA

دبیر جلسه حسن روشان، شاعر و استاد دانشگاه، است.