انتشار مجله ترانسندت فیلوسوفی

مجلۀ بین المللی تخصصی ترانسندنت فیلوسوفی – دوره ۱۴، شماره ۲۵ به سرویراستاری دکتر سید سلمان صفوی در لندن منتشر شد.

مجله تخصصی ترانسندنت فیلوسوفی (دسامبر ۲۰۱۳) در ۲۳۶ صفحه با ۷ مقاله به زبان انگلیسی از کشورهای بریتانیا، مالزی، ایران، پاکستان و روسیه به سرویراستاری دکتر سید سلمان صفوی در لندن منتشر شد.

مجله ترانسندت فیلوسوفی مجله اکادمیک و تخصصی هست که توسط آکادمی مطالعات ایرانی لندن چاپ می شود. هدف این مجله ایجاد گفتمان بین فلسفه و عرفان اسلامی، شرقی و غربی هست.

براي كسب اطلاعات بيشتر درباره اين مجله اینجا را كليك كنيد.