اعلام فراخوان نشریه «عرفان‌پژوهی در ادبیات»

میراث مکتوب- نشریه «عرفان‌پژوهی در ادبیات» دانشگاه علامه طباطبایی طی فراخوانی آمادگی این نشریه را برای چاپ مقالات استادان، اندیشمندان و محققان در موضوعات مربوطه اعلام کرد.

نشریه «عرفان‌پژوهی در ادبیات» با مدیرمسئولی زهره الله‌دادی دستجردی و سردبیری داوود اسپرهم منتشر خواهد شد.

محورهای فراخوان این نشریه عبارتند از:

متون نظم و نثر عرفانی:

سبک‌شناسی

اصطلاح‌شناسی عرفانی

مباحث زبانی و دستوری

عرفان و مطالعات فرهنگی

اندیشه‌های عرفانی و کلامی

تصوف و گسترش زبان فارسی

جریان‌شناسی عرفان و تصوف

بررسی آراء و احوال و اقوال عرفا

نحله‌ها، مذاهب و مکاتب صوفیه

مباحث بینامتنی در متون عرفانی

مباحث تاریخی، جغرافیایی تصوف

تأثیر قرآن و حدیث بر متون عرفانی

نسخه‌شناسی، تصحیح و نقد تصحیح

مباحث عرفان نظری در متون عرفانی

زیبایی‌شناسی و بوطیقای متون عرفانی

مباحث تطبیقی

سرچشمه‌های اندیشه‌های عرفانی

تطبیق مباحث عرفانی با دیگر زبان‌ها

تطبیق مباحث عرفانی در متون فارسی

تطبیق مباحث نظری با ادبیات عرفانی ملل

تطبیق مباحث متون عرفانی با دیگر زبان‌ها

نقد ادبی و متون عرفانی

نقد اخلاقی، فلسفی، روانشناسانه، زبان‌شناسانه، جامعه‌شناسانه، اسطوره‌شناسانه، گفتمانی و ایدئولوژیک

متون عرفانی و تحقیقات میان‌رشته‌ای و کاربردی

ادبیات عرفانی و تئاتر، سینما، موسیقی، روان‌درمانی، تعلیم و تربیت، ارتباطات و رسانه

 

آدرس پست الکترونیک برای ارسال مقاله: msil@atu.ac.ir

سایت: http://msil.atu.ac.ir

شماره تماس: 09929587012