برگزاری نشست ایرانشناسی، با همراهی صاحب‌نظرانی از چین

میراث مکتوب- به همت انجمن زبان و ادبیات فارسی و رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن نشست تخصصی ایرانشناسی، با همراهی صاحب‌نظرانی از چین، به صورت مجازی برگزار می‌شود.
 
در این نشست جی کی یون، رئیس مرکز ایرانشناسی دانشگاه جنوب غرب چین، درباره تاریخ مبادلات چین و ایران و وانگ فینگ، استاد دانشگاه نیگ شیا، درباره چند مسئله قابل توجه در مطالعات ایران‌شناسی در چین سخنرانی می‌کنند.
 
همچنین احمد رضایی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، درباره اشعار فارسی بازمانده بر سنگ نوشته‌های مقابر در هانجو و محمدرضا سعیدی، عضو هیئت علمی سازمان سمت و معاون نظارت علمی - فنی این سازمان، درباره آشنایی با موقعیت جغرافیایی ایران و ایران باستان صحبت می‌کنند.
 
نشست یادشده پنجشنبه ۲۰ آذرماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در https://vclass2.modares.ac.ir/b/gho-1wy-1dk-fzi پخش می‌شود.