رونمایی از «نقد و بررسی نگاره‌های خمسۀ نظامی گنجه‌ای قاسم‌ علی سلطان»

به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، یکصد و چهل و دومین نشست از سلسله نشست‌های این مؤسسه، با همکاری فرهنگستان هنر و معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی، در قالب وبینار و با موضوع «رونمایی از کتاب نقد و بررسی نگاره‌های خمسۀ نظامی گنجه‌ای» برگزار می‌شود.

کتاب «نقد و بررسی نگاره‌های خمسۀ نظامی گنجه‌ای قاسم‌ علی سلطان (مورخ 968 هجری قمری)» دربرگیرندۀ دستنویسی از خمسۀ نظامی است که همراه با مقدمه و پژوهش علی‌اصغر میرزایی‌مهر، به تازگی، به صورت نفیس از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب چاپ شده است.

این نسخۀ مصوَّر از خمسۀ نظامی در عهد شاه طهماسب صفوی یعنی در حدود500  سال پیش تولید شده است و با 63 نگارۀ هنرمندانه، از نسخه‌های پرتصویر عصر خود به شمار می‌رود. این کتاب در زمرۀ نسخه‌های سلطنتی نبوده بلکه به همت و حمایت حاکمی هنردوست به نام «قاسم‌علی سلطان» که از سران دولت شاه طهماسب و حاکم شهر شوشتر بوده، پدید آمده است و امروزه به نشانیSuppl. Person 1956  شعبۀ شرقی کتابخانۀ ملی فرانسه در پاریس نگهداری می‌شود.  

در وبینار رونمایی از این اثر مهدی حسینی، عضو پیوستۀ فرهنگستان هنر، بهمن نامور مطلق، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی و دبیر علمی همایش خمسه‌نگاری، و علی‌اصغر میرزایی‌مهر، استادیار دانشگاه علم و فرهنگ و پژوهشگر اثر، سخن خواهند گفت و مدیریت این جلسه نیز به عهدۀ مسعود ناصری سوئینی خواهد بود.

وبینار «رونمایی از کتاب نقد و بررسی نگاره‌های خمسۀ نظامی گنجه‌ای قاسم‌ علی سلطان» چاپ شده از سوی مؤسسه میراث مکتوب، ساعت 16:15 تا 18 روز یکشنبه 23 آذرماه 1399 برگزار می‌شود و علاقه‌مندان به حضور در این نشست می‌توانند در ساعتِ جلسه با کلیک روی لینکِ زیر، به این وبینار وارد شوند.

http://sbu.ac.ir/webinar