نسخه‌ای تازه‌یافت از ارشاد قلانسی در لندن

میراث مکتوب- «نسخه‌ای تازه‌یافت از ارشاد قلانسی در لندن» عنوان مقاله‌ای از عارف نوشاهی است که در دوشمارۀ 83-82 مجلۀ گزارش میراث به چاپ رسیده است.

در مدخل این مقاله آمده است: «وقتی در 1385ش ارشاد در معرفت و وعظ و اخلاق تألیف عبدالله بن محمد بن ابی بکر قلانسی نسفی را تصحیح و نشر کردم فقط دو نسخۀ خطی از این اثر در دست داشتم؛ یکی نسخۀ آرشیو ملی پاکستان (مجموعۀ مفتی فضل عظیم، اسلام‌آباد، شماره: اسلام /492، با نشانۀ P در متن مصحَّح) و دیگری نسخۀ کتابخانۀ سلیمانیه (مجموعۀ ایا صوفیا، استانبول، شماره: 1664؛ با نشانۀ T در متن مصحَّح). نسخه‌های دیگر این کتاب که در کتابخانه‌های چین است در دسترس من نبوده و در مقدمۀ ارشاد به معرفی آنها اکتفا نموده‌ام.

در سال 1386 مرا سفری به ترکیه پیش آمد و در آنجا در فهرستی، با نسخه‌ای دیگر از ارشاد در کتابخانۀ سلیمیه آشنا شدم. با ولع و شوق سفر به ادرنه کردم و نسخه را از نزدیک دیدم و تصویر آن را تهیه کردم و گزارش نسخه را نیز منتشر کردم.

در سال 1391 با انتشار جلد پنجاهم از فهرست نسخه‌های خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی، تألیف محمود نظری، نسخه‌های با شمارۀ ثبت 18144، که تحت عنوان «کتابی در اخلاق و عرفان؟» در فهرست معرفی شده بود، نسخه‌ای دیگر از ارشاد از آب درآمد. در اوایل اردیبهشت 1398، شبی پیش دوستم آقای عاصم گلزار در لاهور بودم. او مرا متوجه کرد که نسخه‌ای از ارشاد قلانسی نیز در لندن هست و نشانی نسخه را، که در ویب‌سایت بریتیش لایبریری موجود بود، در اختیارم گذاشت. هنوز دو هفته نگذشته بود که تصویر نسخۀ لندن به دستم رسید.»

برای مطالعۀ متن کامل مقاله کلیک کنید.