نقد و بررسی دو کتاب مهم در شرق‌شناسی

میراث مکتوب- دو کتاب «شرق‌شناسی» نوشتۀ الکساندر لئون مک فی و کتاب «دانش خطرناک، شرق‌شناسی و مصائب آن» نوشتۀ رابرت اروین دو گام مهم در شناخت شرق‌شناسی است. کتاب اروین با ترجمه محمد دهقانی به تازگی منتشر شده است.

شرق‌شناسی نوشته الکساندرلئون مک فی باترجمه مسعودفرهمندفر کتابی دوران‌ساز است که نگاه ذات انگارانه به شرق را تغییر داده و توان پاسخگویی به قدرت را داد. شرق‌شناسی به‌مثابه یکی از ابزارهای امپریالیسم غرب، همواره با نوعی غرض‌ورزی همراه بوده است. این کتاب به بهترین نحو شرح جامعی از تمامی نقدهای مکتوب بر شرق‌شناسی را به دست می‌دهد. ظهور شرق‌شناسی با بررسی پیدایش مطالعات غرب در انگلیس، پیدایش مطالعات شرق در آلمان و فرانسه، برداشت‌های غربی از شرق، روشنگری شرقی از محورهای اصلی موردبحث در این کتاب هستند.

رابرت اروین در دانش خطرناک همه جریان‌ها و مکاتب شرق‌شناسی را با نگاهی انتقادی بررسی کرده و بخش‌ها و صفحات مجزایی را نیز به چهره‌های شاخصی نظیر ادوارد براون و ماسینیون و نیکلسون اختصاص داده است و از این حیث می‌توان این کتاب را تاریخ تحلیلی جامعی از شرق‌شناسی تا آستانه قرن بیست و یکم دانست اما در واقع دانش خطرناک پاسخی عالمانه و منصفانه به تندروی‌ها و اشتباهات ادوارد سعید در شرق‌شناسی است تا جایی که خود اروین می‌گوید که اگر کتاب سعی در کار نبود این کتاب هم نوشته نمی‌شد.

نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه‌شنبه ۲۵ آذر ساعت ۱۱ صبح به نقد و بررسی دو کتاب «شرق شناسی» و «دانش خطرناک، شرق‌شناسی و مصائب آن» اختصاص دارد که با حضور احمد کریمی‌حکاک، محمد دهقانی، عظیم‌ طهماسبی و مسعود فرهمندفر به صورت مجازی برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند این نشست را از اینستاگرام این مرکز به نشانی Instagram/bookcitycci به‌طور مستقیم پیگیری کنند.