نشست «نقش اسناد در پژوهش‌های تاریخی» برگزار می‌شود

میراث مکتوب- نشست تخصصی «نقش اسناد در پژوهش‌های تاریخی» در صفحۀ اینستاگرام کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

در این نشست که ساعت 19 تا 20 امروز، سه‌شنبه، 25 آذرماه برگزار خواهد شد، دکتر سوسن اصیلی، معاون فنی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران و دکتر نوبوآکی کندو، استاد دانشگاه مطالعات خارجی توکیو و متخصص اسناد قاجاری، سخن خواهند گفت.

علاقه‌مندان برای شرکت در این نشست می‌توانند در ساعت اعلام شده به صفحۀ اینستاگرام کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران به آدرس زیر مراجعه کنند.

https://www.instagram.com/utlibrary/