انتشار «سفرنامۀ ناصرخسرو؛ بر پايه كهن‌ترين نسخه موجود در كتابخانه لكهنو»

میراث مکتوب- چاپ نخست «سفرنامۀ ناصرخسرو؛ بر پايۀ كهن‌ترين نسخه موجود در كتابخانه لكهنو»، به كوشش دکتر محمدرضا توكلى صابرى در ۶۰۵ صفحه و با جلد گالینکور توسط انتشارات علمى فرهنگى منتشر شد.

ناصرخسرو قباديانى شاعر، فیلسوف، حکيم و جهانگرد ايرانى يكى از بلندقامتان تاريخ ادبيات ايران است كه با نوشتن كتاب سفرنامه سنت جديدى را در سفرنامه‌نويسى حج ايجاد كرد كه پس از هزار سال هنوز هم ادامه دارد.

مبنای دکتر توکلی صابری در تصحيح سفرنامه، كهن‌ترين نسخۀ آن در كتابخانۀ لكهنو بوده اما ترجمه‌هاى عربى، فرانسوى و انگليسى اين كتاب نيز در این تصحيح مورد توجه قرار گرفته است.

در ابتداى كتاب زندگى‌نامه ناصرخسرو از زبان خودش و با استناد به اشعار و نوشته‌هايش آمده است.

در پايان كتاب نیز در بخش نام‌ها و جاى‌ها و واژه‌نامه توضيحاتى ارائه شده كه همراه با پاورقى‌هاى كتاب، فهم سفرنامه را آسان‌تر مى‌كند.

متن كتاب نیز حاوى نقشه‌ها و تصوير شهرها، روستاها، بناها، مسجدها، قلعه‌ها، دروازه‌ها، دولاب‌ها، کاریزها، پله‌ها، زیارتگاه‌ها، مزارها، گورستان‌ها، کلیساها، چشمه‌ها، نیل‌سنج‌ها، آبشارها و بازارهايى است که ناصرخسرو از آنجا بازديد كرده و دربارۀ آنها سخن گفته است.