«روش‌شناسی پژوهش درباره بیماری‌های واگیردار در متون تاریخی

میراث مکتوب- نشست تخصصی بررسی «روش‌شناسی پژوهش درباره بیماری‌های واگیردار در متون تاریخی» با حضور پارسا دانشمند، استاد تاریخ بین‌النهرین باستان دانشگاه پکن، فرح زاهدی، عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، و فاطمه جان‌احمدی، معاون پژوهش و منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، روز یکشنبه 30 آذرماه ساعت 10 صبح، برگزار می‌شود.

در این نشست پارسا دانشمند درباره بیماری‌های همه‌گیر بر پایه متون بین‌النهرین، فرح زاهدی با موضوع بیماری‌های همه‌گیر ایران باستان و فاطمه جان‌احمدی نیز درباره بیماری‌های همه‌گیر در ایران دوره اسلامی صحبت خواهد کرد.

نشست تخصصی بررسی «روش‌شناسی پژوهش درباره بیماری‌های واگیردار در متون تاریخی» با مدیریت علی‌محمد طرفداری عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود.

ورود به این نشست پژوهشی برای عموم آزاد است و علاقه‌مندان برای شرکت می‌توانند به آدرس https://vc.nlai.ir/nlaifedtinal مراجعه کنند.