نامزدهای «فلسفه، کلام و عرفان» جشنواره نقد کتاب

میراث مکتوب- دبیرخانه هفدهمین جشنواره نقد کتاب، اسامی نامزدهای دور دوم بررسی گروه «فلسفه، کلام و عرفان» را اعلام کرد.

به این‌ترتیب در این‌گروه، ۱۷ مقاله به دور دوم بررسی‌های جشنواره مذکور راه پیدا کردند که از آن‌ها، ۹ مقاله با موضوع فلسفه، ۴ مقاله با موضوع کلام و ۴ مقاله با موضوع عرفان هستند.

در موضوع «فلسفه»، مقاله‌های «خوانش هایدگر از اصل بنیاد لایب‌نیتس به‌ مثابه بنیاد مدرنیته»، مرضیه افراسیابی، نقد کتاب حکمت، ش ۱، بهار ۱۳۹۸، «علوم انسانی و دشمنانش: فلسفه قاره‌ای به‌ مثابه افیون روشنفکری در ایران معاصر؟ بررسی و نقد کتاب فلسفه‌های روانگردان»، شهاب دلیلی، نقد کتاب علوم انسانی، ش ۶، تابستان ۱۳۹۸، «معرفی، نقد و بررسی مقدمه‌ای بر فلسفه اسلامی معاصر»، سمیه‌سادات نوربخش، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۱، فروردین ۱۳۹۸، «نقد و بررسی برگزیده مقالات والتر بنیامین»، میثم سفیدخوش، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۱، فروردین ۱۳۹۸ و «نقد و بررسی ترجمه فارسی کتاب هایدگر در چهارچوبی جدید: شرح مفاهیم اصلی هایدگر برای هنرمندان»، مریم سلطانی کوهانستانی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۱، فروردین ۱۳۹۸ نامزدهای این دوره جشنواره نقد کتاب شدند.

همچنین، «نقد و بررسی جلد سوم تاریخ فلسفه راتلج»، علی کرباسی‌زاده اصفهانی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۱، فروردین ۱۳۹۸، «نقد و بررسی کتاب شرح نفس شفا، جلد اول، نوشته داود صمدی آملی»، حسن فتحی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۱، فروردین ۱۳۹۸، «نقد و بررسی کتاب قیاس‌ناپذیری پارادایم‌های علمی»، زهره عبدخدائی، ش ۱، فروردین ۱۳۹۸ و «هگل بعد از نیچه: نقد و بررسی کتاب فراسوی هگل و نیچه اثر الیوت ل. ژورست»، محمدمهدی اردبیلی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۷، مهر ۱۳۹۸ از دیگر مقاله های هستند که در موضوع«فلسفه» به عنوان نامزد انتخاب شدند.

چهار مقاله «بررسی و نقد روش اتان کبرگ در بهره‌گیری از منابع امامی در مطالعات شیعی  امامی»، سیدعبدالرحیم حسینی، احمد بهشتی مهر و ربابه غلامی، تحقیقات کلامی، ش ۲۶، پاییز ۱۳۹۸، «تبین و نقد مواجهه نجفی اصفهانی با نظریه تکامل داروین»، محمود رسولی و محسن جاهد، آینه معرفت، ش ۶۱، زمستان ۱۳۹۸، «خبط و اختلال در ویراست رساله جبر و  اختیار»، حمید عطائی نظری، آینه پژوهش، ش ۱۸۰، بهمن و اسفند ۱۳۹۸ و  «نگرشی تطبیقی به فرهنگنامه‌های تخصصی کلام اسلامی، نقاط قوت و ضعف»، سیدایوب هاشمی‌سی‌سخت و عنایت شریفی، مدیریت دانش اسلامی، ش ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۸ در موضوع «کلام» به مرحله نیمه نهایی هفدهمین جشنواره نقد کتاب راه یافتند.

مقاله‌های راه یافته به مرحله دوم هفدهمین جشنواره نقد کتاب با موضوع «عرفان» هم، «ارزیابی شاخص‌های ساختاری، صوری و زبانی در کتاب درسی مبانی عرفان نظری»، محمدرضا ارشادی‌نیا، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۲، اردیبهشت۱۳۹۸، «بررسی مقایسه‌ای و نقد روش‌شناسی ترجمه ابومنصور اصفهانی و عزّالدین کاشانی از کتاب عوارف المعارف سهروردی»، رضا شجری و الهام عربشاهی‌کاشی، مطالعات عرفانی، ش ۲۹، بهار و تابستان ۱۳۹۸،  «رهیافتی انتقادی در نسخه‌شناسی کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه»، علی‌اصغر محمدی و کاووس روحی‌برندق، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۱، فروردین ۱۳۹۸ و «معرفی و نقد شروح برجسته گلشن راز شبستری»، عبدالحسین لطیفی، عرفان اسلامی، ش ۶۱، پاییز ۱۳۹۸ هستند.