نشست «فلسفه و منطق ابن سینا» برگزار می‌شود

میراث مکتوب- به همت انجمن علمی دانشجویی فلسفه دانشگاه تربیت مدرس با همکاری بنیاد علمی- فرهنگی ابن سینا نشست فلسفه و منطق ابن سینا برگزار می‌شود.

سخنرانان این نشست لطف الله نبوی، استاد دانشگاه تربیت مدرس، محمد سعیدی مهر، استاد دانشگاه تربیت مدرس، آموس برتولاچی استاد مؤسسه IMT و دیمیتری گوتاس استاد دانشگاه ییل هستند.

نشست نام‌برده روز چهارشنبه سوم دی ماه، از ۹ صبح آغاز می‌شود و علاقمندان برای حضور در آن می‌توانند از طریق لینک http:vclass2.modares.ac.ir/b/dav-n20-eam-ach در جلسه حاضر شوند.به همت انجمن علمی دانشجویی فلسفه دانشگاه تربیت مدرس با همکاری بنیاد علمی- فرهنگی ابن سینا نشست فلسفه و منطق ابن سینا برگزار می‌شود.

سخنرانان این نشست لطف الله نبوی، استاد دانشگاه تربیت مدرس، محمد سعیدی مهر، استاد دانشگاه تربیت مدرس، آموس برتولاچی استاد مؤسسه IMT و دیمیتری گوتاس استاد دانشگاه ییل هستند.

نشست نام‌برده روز چهارشنبه سوم دی ماه، از ۹ صبح آغاز می‌شود و علاقه‌مندان برای حضور در آن می‌توانند از طریق لینک http:vclass2.modares.ac.ir/b/dav-n20-eam-ach در جلسه حاضر شوند.