برگه‌هایی از قرآنی کهن و پراکنده در جهان در موزۀ رضا عباسی

میراث مکتوب- قرآن‌های کهنِ متعلق به قرون آغازین اسلامی، به‌ویژه سه قرن نخست، کمیاب و ارزشمندند. برگه­‌هایی از یکی از معدود مصاحف کوفی بسیار کهن در موزۀ رضا عباسی تهران نگهداری می‌شود، که هرچند این برگه‌ها، مجزا و حتی دارای تاریخ‌های متفاوت بین قرن­‌های ­سوم و چهارم دانسته شده، در واقع همگی متعلق به یک مصحفند. برگه‌های دیگری از این مصحف از حدود چهل سال پیش به حراجی­‌های لندن و از آن‌جا به موزه‌­ها و کلکسیون­‌های شخصی در دیگر نقاط جهان راه یافته و تاریخ کتابت آن‌ها قرن دوم هجری و دورۀ عباسیان دانسته شده است.

آلاء وحیدنیا، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در مقالۀ «برگه‌هایی از قرآنی کهن و پراکنده در جهان در موزۀ رضا عباسی تهران» به بررسی و معرفی نُه برگۀ موجود از این قرآن در موزۀ رضا عباسی و برخی برگه‌های دیگر آن در خارج از ایران پرداخته است.

وی کوشیده ویژگی‌های ظاهری و متنی منحصربه‌فرد این مصحف را نشان دهد که در پاره‌ای موارد، مانند بازتاب قرائات شاذ و نادر و رسم‌الخط کلمات، جالب و کم‌نظیر است.

این مقاله در شمارۀ 64 مجلۀ علمی پژوهشی آینۀ میراث به چاپ رسیده است.

برای مطالعه متن کامل مقاله کلیک کنید.