گنجینۀ مصاحف ماهان

میراث مکتوب- مجموعه نسخ خطی موجود در کتابخانه آستانه شاه نعمت‌اله ولی ماهان، گنجینه ارزشمندی از مکتوبات تاریخی نفیس و منحصر به فرد در استان کرمان و حتی کشور است که هم از نظر محتوایی و هم به واسطه قرار گرفتن در جوار آرامگاه یکی از شاخص‌ترین نام‌آوران عرفان و ادب کشور و در شهر تاریخی ماهان، سال‌هاست که مرکز توجه و دغدغه بسیاری از فرهنگ دوستان این استان قرار گرفته است.

نادیده گرفتن و کم توجهی به این مجموعه و همچنین شرایط و محیط نامناسب نگهداری، باعث شده که محتویات گرانبهای آن، روز به روز بیشتر در معرض آسیب و نابودی قرار گرفته و آنطورکه درخور این گنجینه بوده، شناسایی و معرفی نگردیده‌اند. با توجه به تعدد و تنوع نسخ، عزم و همت گروهی برای این مهم لازم بوده تا بتوان به شناسایی، معرفی و احیای آن پرداخت و آن را در معرض شناخت و دید علاقه‌مندان قرار داد.

اکنون «گنجینۀ مصاحف ماهان» به همت علیرضا هاشمی‌نژاد، محمدرضا صرفی و کیانوش معتقدی در 500 نسخه از سوی نشر مانوش کرمان منتشر شده است.

منبع: پایگاه خبری نسخ خطی