«دفتر سوم مقالات عارف» منتشر شد

میراث مکتوب- دفتر سوم «مقالات عارف؛ در زمینۀ ادبیات فارسی و نسخه‌شناسی» نگاشتۀ دکتر عارف نوشاهی، از سوی انتشارات دکتر محمود افشار، با همکاری انتشارات سخن، منتشر شد. این جلد ادامۀ دو جلد قبلی منتشر شده در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۶ از سوی همین ناشر است.

دفتر سوم این مجموعه شامل ۲۹ مقاله و رساله‌های کوچک در زمینۀ ادبیات فارسی، عرفان و نسخه‌شناسی است که در پنج موضوع سامان یافته است: ۱.متون کهن؛ ۲. پژوهش‌هایی در متون کهن؛ ۳. احوال و آثار نویسندگان و شاعران؛ ۴. آثار بزرگان قلمرو فارسی و ایران در شبه قاره؛ ۵. نسخه‌پژوهی. پس از این فصول نیز نمایه‌های نام کسان، جایها و کتابها و تصاویر نسخه‌های خطی آمده است.

رساله افواج الامواج من بحار الاشواق تألیف ابوسعید عبدالباقی بن علی بن عبدالحق ملقب به فرید کازرونی در ۷۸۳ق برای نخستین بار در این مجموعه چاپ شده است. این رساله دربارۀ فعالیت‌های عرفانی خانقاه طریقۀ شیخ علاء الدوله سمنانی در ابیورد اطلاعات ارزنده‌ای دارد. در ابتدای مجموعه یادداشت ایرج افشار نیز، که آن مرحوم برای دفتر اول مقالات عارف نوشته بود، تجدید چاپ شده است.

برای دیدن فهرست مطالب کتاب و مطالعۀ یادداشت مرحوم استاد ایرج افشار و مقدمۀ عارف نوشاهی، اینجا کلیک کنید.