معرفی نامزدهای جشنواره نقد در گروه زبان و زبان‌شناسی

میراث مکتوب- مقاله‌های «استعاره‌هایی که جهان ما را می‌سازند: بررسی و نقد کتاب استعاره و شناخت»، کامیار جولایی، نقد کتاب علوم انسانی، ش ۶، تابستان ۱۳۹۸، «ایران‌شناسی در پرتو میان رشتگی: بررسی و نقد کتاب مجموعه ماتیکان فرهنگی»، فاطمه شمسی، نقد کتاب علوم انسانی، ش ۶، تابستان ۱۳۹۸،  «بررسی و تحلیل تطبیقی کتاب بن‌مایه‌های شرقی»، زینب صادقی‌سهل‌آباد، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۶، شهریور ۱۳۹۸، «بررسی و نقد کتاب تأثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی»، مصطفی حسینی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۶، شهریور ۱۳۹۸، «درباره زبان آدم: نقد و بررسی کتاب زبان آدم: انسان چگونه زبان را ساخت، زبان چگونه انسان را ساخت»، رضا امینی، پژوهش‌های زبان‌شناسی تطبیقی، ش ۱۷، بهار و تابستان ۱۳۹۸ و  «سیاحت در جهان واژه‌کاوی»، جویا جهانبخش، آینه پژوهش، ش ۱۸۰، بهمن و اسفند ۱۳۹۸ به عنوان نامزدهای این دوره از جشنواره نقد کتاب در گروه زبان شناسی معرفی شدند.

از دیگر مقاله‌های راه یافته به مرحله دوم هفدهمین جشنواره نقد کتاب در گروه زبان و زبان‌شناسی می‌توان به مقاله‌‌های «مروری بر کتاب آواشناسی: بررسی علمی گفتار»، عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۱۱، بهمن ۱۳۹۸، «مطالعه سبک ادبی از دیدگاه زبان‌شناسی یا بازگشت به مطالعات سنتی؟: نقدی بر کتاب سبک ادبی از دیدگاه زبان‌شناسی»، داوود پورمظفری، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۳، خرداد ۱۳۹۸، «نقد کتاب اصول و روش تحقیق در زبان‌شناسی کاربردی»، محمد احمدی‌صفا، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۶، شهریور ۱۳۹۸، «نقد و ارزیابی درس‌نامه‌های دستور زبان فارسی»، فاطمه احمدی‌نسب و داوود پورمظفری، ادبیات پارسی معاصر، ش ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۸، «نقد و بررسی غلط ننویسیم»، فرهاد قربان‌زاده، فرهنگ‌نویسی، ش ۱۴، بهار ۱۳۹۸،  «نقد و بررسی کتاب آموزش کاربردی واژه (جلدهای ۱و ۲) از دیدگاه طرح درس تکلیف محور و بازبینه رابدی»، هدی سلیمی و امیر زند مقدم، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۶، شهریور ۱۳۹۸،  «نقد و تحلیل کتاب درآمدی به فلسفه زبان»، بهلول علائی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۱۱، بهمن ۱۳۹۸ و «نگاهی انتقادی به کتاب زبان، منزلت و قدرت در ایران»، مظفر امینی و حسین محمدی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۱۱، بهمن ۱۳۹۸ اشاره کرد.
 
مراسم پایانی هفدهمین دوره جشنواره «نقد کتاب» با اعلام اسامی برگزیدگان و مقالات شایسته قدردانی در دی ماه برگزار خواهد شد.