نامزدهای جشنواره نقد کتاب در گروه دین

میراث مکتوب- مقاله‌های راه‌پیداکرده به مرحله دوم هفدهمین جشنواره نقد کتاب در موضوعات کلیات اسلام، قرآن و حدیث، فقه و حقوق و اخلاق توسط دبیرخانه این‌رویداد معرفی شدند.

به این‌ترتیب در موضوع کلیات اسلام هفت مقاله «اتهام تکفیری به شیعه در کتاب الفکر التکفیری عند الشیعه حقیقه ام افتراء و نقد آن»، محمدحسن نادم، شیعه پژوهی، ش ۱۶، بهار و تابستان ۱۳۹۸، «امکان تفسیر واحد از دین؛ نقد و بررسی کتاب تفسیری از دین: پاسخ‌ های بشر به امر متعالی»، امیرصادقی و مریم صانع‌پور، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۱، فروردین ۱۳۹۸، «بررسی و نقد تعارضات روش‌شناسی علم سنتی در کتاب نیاز به علم مقدس»، محمد نژاد ایران، روژان حسام‌قاضی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۲، اردیبهشت ۱۳۹۸، «تحلیل و نقد نگرش محمد شحرور درباره سنت نبوی»، مرضیه محصص و هاله بادینده، آینه معرفت، ش ۶۰، پاییز ۱۳۹۸، «نقد شاخص های ارتباط میان تشیع و تصوف از دیدگاه محمد عابد الجابری»، سیدمحمدعلی نوری، نعمت‌الله صفری‌فروشانی و محمد جاودان، شیعه‌پژوهی، ش ۱۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۸، «نقدی بر تصحیح و بازخوانی رساله جدلیه»، سیدمجتبی میردامادی و علی قنبریان، نثرپژوهی ادب فارسی، ش ۴۵، بهار و تابستان ۱۳۹۸ و «نقدی بر کتاب هویت علم دینی: نگاهی معرفت‌شناختی به نسبت دین با علوم انسانی»، سیدمحمدرضا تقوی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۲، اردیبهشت ۱۳۹۸ به عنوان نامزد انتخاب شدند.

در موضوع قرآن و حدیث مقاله های «بایستگی ها و سنجش کتاب‌ های دانشگاهی: کتاب واژه شناسی قرآن مجید»، مجید صادقی‌مزیدی، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، ش ۴۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۸، «بررسی ابهاماتی پیرامون اصالت کتاب عبیدالله بن علی حلبی»، عباس مفید، مطالعات قرآن و حدیث سفینه، ش ۶۲، بهار ۱۳۹۸، «بررسی کتاب نخستین اندیشه‌ های حدیثی شیعه: رویکردها، گفتمان‌ ها، انگاره ‌ها و جریا ن‌ها»، علی ثقفیان، معرفت دین، ش ۱، بهار ۱۳۹۸، «بررسی و نقد مبانی نصر حامد ابوزید در اثبات تاریخ‌مندی قرآن کریم»، حسن زرنوشه‌فراهانی و حسین صفره، مطالعات قرآن و حدیث، ش ۲۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۸، «پیام رسا؛ زبان نارسا: نقدی ویرایشی بر کتاب عاشورا؛ ریشه ‌ها، انگیزه ‌ها، رویدادها، پیامدها»، راضیه حقیقت، گاه نقد، ش ۱، آبان ۱۳۹۸، «تحلیل و نقد رویکرد گزاره‌ای به وحی قرآنی»، محمد عرب‌ صالحی و محمد قیوم‌عرفانی، قبسات، ش ۹۳، پاییز ۱۳۹۸ و «حیات برتر در ترازوی نقد»، محمدعلی مهدوی‌راد و فاطمه حاجی‌اکبری، معرفت دین، ش ۱، بهار ۱۳۹۸ به عنوان نامزدهای این دوره از جشنواره نقد کتاب شناخته شدند.

همچنین، مقاله‌های «خطاشناسی ترجمه شناسی: نقدی ویرایشی بر کتاب ترجمه‌شناسی قرآن کریم»، راضیه حقیقت، گاه نقد، ش ۱، آبان ۱۳۹۸، «مصحف ارزنده قرآن مترجم کتابخانه ملی (نسخه شماره ۳۹۷۹۵)»، محبوبه شمشیرگرها، متن‌شناسی ادب فارسی، ش ۴۳، پاییز ۱۳۹۸، «نقد برداشت ماسیمو کامپانینی از آیات قرآن»، محمدجواد اسکندرلو و احمد اسدی، قرآن پژوهی خاورشناسان، ش ۲۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۸، «نقد تحلیلی شبهات وارده در تاریخ قرآن نولدکه پیرامون تحریف به نقصان قرآن»، علی شریفی و فرزاد دهقانی، معرفت دین، ش ۱، بهار ۱۳۹۸، «نقد ترجمة قرآن موسوی گرمارودی»، شهاب رویانیان، آینه پژوهش، ش ۱۷۵، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۸ و «نقد ترجمه اسماء خداوند»، فرزانه تاج‌آبادی، مطالعات نقد ادبی، ش ۴۹، بهار و تابستان ۱۳۹۸ در موضوع قرآن و حدیث به مرحله دوم این دوره از جشنواره نقد کتاب راه پیدا کردند.

از دیگر مقاله های راه یافته به مرحله دوم جشنواره نقد کتاب در موضوع قرآن و حدیث، می‌توان به «نقد دلایل مستشرقان در ادعای اغلاط نحوی قرآن»، علی کریم‌پورقراملکی و محمد امینی، قرآن پژوهی خاورشناسان، ش ۲۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۸، «نقد متنی و محتوایی روایات نهی از روستانشینی»، رسول عطایی و رضا عطایی، مطالعات قرآن و حدیث، ش ۲۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۸، «نقد و بررسی اخبار آغاز نگارش حدیث به فرمان عمر بن عبدالعزیز»، قاسم بستانی، حدیث‌پژوهی، ش ۲۱، بهار و تابستان ۱۳۹۸، «نقد و بررسی نظریه خلق الایمان و الکفر فخر رازی و تأثیر آن در فهم او از قرآن»، علی ارشدریاحی، اندیشه نوین دینی، ش ۵۷، تابستان ۱۳۹۸، «نقد و توضیح قرآن به قلم بهاءالدین خرمشاهی»، شهاب رویانیان، آینه پژوهش، ش ۱۷۸، مهر و آبان ۱۳۹۸ و «نقدی بر توجیه اعرابی و تفسیر آیه ۲۴ سوره یوسف در کتاب الاثر العقدی»، جواد آسه، پژوهش های زبانشناختی قرآن، ش ۱۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۸ اشاره کرد.

در موضوع فقه و حقوق چهار مقاله «نقد ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی»، سید ناصر سلطانی، پژوهش حقوق عمومی، ش ۶۳، تابستان ۱۳۹۸، «نقد و بررسی کتاب حقوق مسئولیت مدنی و جبراً ن‌ها»، محمدمهدی الشریف و سیدمحسن قائم‌فرد، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۱۲، اسفند ۱۳۹۸، «نقدی بر کتاب بایسته های حقوق اساسی»، حسین جوان‌آراسته، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۱۲، اسفند ۱۳۹۸ و «هفت اقلیم عقل در روش‌شناسی حقوق بین الملل؛ نگاهی تحلیلی به کتاب سیر عقل در منظومه حقوق بین ‌الملل»، گودرز افتخار جهرمی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۱۲، اسفند ۱۳۹۸ جواز ورود به مرحله دوم جشنواره نقد کتاب را کسب کردند.

مقاله های «بررسی جایگاه اخلاق زیست‌محیطی در کتاب های درسی دوره متوسطه اول»، سیروس محمودی، اخلاق، ش ۳۶، زمستان ۱۳۹۸، «مراقبت و معنا: نقد و بررسی کتاب دربارة مراقبت نوشته میلتون میرآف»، مریم نصر اصفهانی، پژوهشنامة انتقادی متون، ش ۱، فروردین ۱۳۹۸، «معرفی و نقد کتاب پشت پردة ریاکاری؛ چگونه به هرکس دروغ می‌گوییم به‌ویژه خودمان»، حسن بوسلیکی، اخلاق، ش ۳۴، تابستان ۱۳۹۸ و «نقد و بررسی کتاب اخلاق: درآمدی بر فلسفة اخلاق تألیف نوئل استیوارت»، محسن جاهد و سحر کاوندی، پژوهشنامة انتقادی متون، ش ۱، فروردین ۱۳۹۸ به عنوان نامزدهای جشنواره نقد کتاب با موضوع اخلاق شناخته شدند.

مراسم پایانی هفدهمین دوره جشنواره «نقد کتاب» با اعلام اسامی برگزیدگان و مقالات شایسته قدردانی طی روزهای دی ماه برگزار خواهد شد.