نامزدهای جشنواره نقد کتاب در گروه ادبیات فارسی

میراث مکتوب- گروه «ادبیات فارسی» با ۲۱ مقاله به مرحله دوم داوری هفدهمین دوره جشنواره نقد کتاب وارد شد. موضوعات نقد ادبی و متون کهن با 12 و 9 مقاله، مرحله ارزیابی خود را در هفدهمین جشنواره نقد کتاب به پایان رساندند.

در بخش «نقد ادبی» مقاله‌های «آسیب‌شناسی درسنامه‌‌های حافظ»، نصرالله امامی، ادبیات پارسی معاصر، ش 1، بهار و تابستان 1398، «الزامات شرح متن با نگاهی به روایت غلامحسین دینانی از غزلیات شمس»، رحمان مشتاق‌مهر، پژوهشنامه انتقادی متون، ش 3، خرداد 1398، «الگوهای خوانش در کتاب اندک گستاخ و بیش مودب در حضرت مثنوی»، پارسا یعقوبی جنبه‌سرایی، نقد کتاب ادبیات و هنر، ش 7ـ8، پاییز و زمستان 1398، «تاریخ نقد ادبی معاصر در ترازوی نقد: نگاهی انتقادی به پژوهش‌های انجام‌ شده درباره تاریخ نقد ادبی معاصر»، عیسی امن­ خانی، ادبیات پارسی معاصر، ش 1، بهار و تابستان 1398، «جامع‌‌ترین طومار نقالی شاهنامه»، سجاد آیدنلو، جهان کتاب، ش 363ـ361، خرداد و مرداد 1398، «سرگشتگی نشانه‌‌ها: نگاهی به نشانه معناشناسی ادبیات: نظریه و روش تحلیل گفتمان ادبی»، داود عمارتی‌مقدم، پژوهشنامه انتقادی متون، ش 3، خرداد 1398 و «کدام حافظ؟ نگرشی بر کتاب حافظ و شاعران روس»، علی‌رضا انوشیروانی، نقد کتاب ادبیات و هنر، ش 7ـ8، پاییز و زمستان 1398 به‌عنوان نامزدهای این دوره از جشنواره نقد کتاب معرفی شدند.

از دیگر مقاله‌های راه یافته به مرحله دوم داوری هفدهمین جشنواره نقد کتاب در بخش «نقد ادبی» می‌توان به مقاله‌های «گنجینه‌‌ای از فرهنگ ایران زمین: نقد کتاب داستان‌‌های عامیانه لرستان»، زهرا محمدحسنی صغیری، نقد کتاب ادبیات و هنر، ش 6، تابستان 1398، «نقد و ارزیابی منابع و درسنامه‌های مکتب‌های ادبی جهان»، قدرت قاسمی‌پور، ادبیات پارسی معاصر، ش 1، بهار و تابستان 1398، «نقد و بررسی کتاب تاریخ بدن در ادبیات»، حامد توکلی‌دارستانی، تاریخ ادبیات، ش 85، پاییز و زمستان 1398، «نقد و تحلیل نگاهی تحلیلی به علم بیان»، سعید شفیعیون، پژوهشنامه انتقادی متون، ش 3، خرداد 1398 و «نگاهی انتقادی به کلک خیال‌انگیز: داستان سنتی فارسی در دام فانتزی روایت‌شناسی»، محمد راغب، پژوهشنامه انتقادی متون، ش 3، خرداد 1398. اشاره کرد.

در بخش « متون کهن» 9 مقاله «انتقاد مشفقانه و نه مغرضانه: نقدی بر تصحیح و چاپ تذکره آفتاب عالمتاب»، عارف نوشاهی و شیوا امیرهدایی، نقد کتاب ادبیات و هنر، ش 6، تابستان 1398، «بازخوانی ویراست حدیقه سنائی به تصحیح محمدجعفر یاحقی و مهدی زرقانی»، وحید عیدگاه طرقبه­ای، کهن‌نامه ادب فارسی، ش 1، بهار و تابستان 1398، «تا باز روی که کار خام است: نقد تصحیح انیس الوحده و جلیس الخلوه»، علی رحیمی‌واریانی، آینه پژوهش، ش 175، فروردین و اریبهشت 1398، «تصحیحی علمی انتقادی از یک منظومه پهلوانی»، سجاد آیدنلو، آینه پژوهش، ش 176، خرداد و تیر 1398، «تو را که دست بلرزد گهر چه دانی سفت؟ (نقدی بر کلیات میرکرمانی)»، فرزاد ضیائی‌حبیب‌آبادی، ش 177، مرداد و شهریور 1398، «در میان آتش و آب: نقدی بر آخرین تصحیح مثنوی سیرالعباد الی المعاد»، مریم مشرف، نقد کتاب ادبیات و هنر، ش 6، تابستان 1398، «شهریاری از دیار هند و سند: نکاتی درباره منظومه حماسی شهریارنامه»، کامران ارژنگی، نقد کتاب ادبیات و هنر، ش 5، بهار 1398، «ملاحظاتی درباره منظومه شبرنگ نامه»، محمود رضایی‌دشت‌ارژنه، متن‌‌شناسی ادب فارسی، ش 44، زمستان 1398 و «نقدی بر ویراست تازه حدیقه سنایی»، وحید عیدگاه‌ طرقبه‌­ای، فرهنگ‌بان، ش 3، پاییز 1398 جواز ورود به مرحله دوم داوری را کسب کردند.

مراسم پایانی هفدهمین دوره جشنواره «نقد کتاب» با اعلام اسامی برگزیدگان و مقالات شایسته قدردانی در دی‌ماه برگزار خواهد شد.