چهارمین شمارۀ پژوهش‌های زبانی‌ ـ ادبی قفقاز و کاسپین

میراث مکتوب- مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی با همکاری دانشکدۀ شرق‌شناسی دانشگاه روسی ـ ارمنی (اسلاونی) کشور ارمنستان، چهارمین شماره از فصلنامۀ تخصصی پژوهش‌های زبانی‌ ـ ادبی قفقاز و کاسپین را منتشر کرد.

فصلنامۀ پژوهش‌های زبانی ـ ادبی قفقاز و کاسپین به چاپ مقالات مرتبط با زبان‌ها و گویش‌های کرانۀ کاسپین و منطقۀ قفقاز، و یا پژوهش‌های ادبی این گستره که صبغۀ زبان‌شناختی داشته باشند، اختصاص یافته‌‌است. هدف از تأسیس این فصلنامه که به دو زبان فارسی و روسی منتشر می‌شود آشنایی پژوهشگران و محافل دانشگاهی ایرانی با تحقیقات انجام شده در کشورهای پساشوروی و بالعکس است.

این مجله به مطالعۀ پیوندهای زبانی و ادبی کشورهای قفقاز و مناطق جنوب و جنوب غربی دریای کاسپین اختصاص یافته‌‌است. البته گسترۀ پژوهشی آن، محدود به حوضۀ آبریز دریای کاسپین نخواهد بود؛ چه، بر پایۀ قوانین زبان‌شناسی زبان‌های ایرانی، حوزۀ مطالعاتی دریای کاسپین، گسترۀ وسیعی از آذربایجان، طوالش، گیلان و گرگان تا سمنان را دربر‌می‌گیرد؛ به همین سبب، کل این خطّه و تمامی جمهوری‌های قفقاز شمالی و جنوبی و مناطق شمال غرب ایران، در محدودۀ مطالعات این فصلنامه قرار می‌گیرد. بنابراین همۀ مقالاتی که با رویکرد زبان‌شناختی نوشته شده‌ باشند ـ اعمّ از مطالعات زبان و گویش، پژوهش‌های لغوی، فولکلور، جاینام‌شناسی و غیره ـ برای چاپ در این مجله مناسب خواهد بود. پژوهشگران محترم می‌توانند برای آگاهی از شیوۀ نگارش مقاله به راهنمای نگارش مقالات مراجعه نمایند.

علاقه‌مندان می‌توانند متن مقالات این شماره را از طریق پیوندهای زیر بارگیری نمایند.

 

ساختار داستانی رستم و زَنون از شعر گاهانی تا روایت گورانی / آرش اکبری مفاخر

مأخذشناسی پژوهش‌های زبان مازندرانی (معرّفی پایان‌نامه‌های سال‌های 1323 تا 1394)  / محمّد‌صالح ذاکری          

نکاتی در باب اسطوره‌های ایرانی در روایات ارمنی (ترجمه و تحشیۀ دو حکایت عامیانۀ ارمنی) / امیر ضیغمی        

ترجمه و بررسی یک متن غیردینی سغدی (نامۀ پنجم سغدی) / سعید نظری

نکته‌ای دربارۀ جاینام «دیلم» / ایشخان لِوُنیان

Галина Вудова / Живое наследие Лагича            

 

صاحب امتیاز: مرکز دائرة ‌المعارف بزرگ اسلامی

مدیر مسئول: امیر ضیغمی (دانشگاه روسی- ارمنی (اسلاونی)، ارمنستان

سردبیران: گارنیک آساطوریان (دانشگاه روسی– ارمنی (اسلاونی)، ارمنستان) - نادره نفیسی (مرکز دائرة ‌المعارف بزرگ اسلامی)

فایل کامل چهارمین شماره از فصلنامۀ تخصصی پژوهش‌های زبانی‌ ـ ادبی قفقاز و کاسپین از اینجا قابل دسترسی است.