اندیشه سیاسی در شاهنامه فردوسی بررسی می‌شود

میراث مکتوب- کمیته ادبیات و سیاست انحمن علوم سیاسی ایران با همکاری انحمن مطالعات صلح ایران سلسله نشست‌های اندیشه سیاسی در شاهنامه فردوسی را برگزار می‌کند.

در جلسه ششم از این سلسله نشست‌ها با عنوان «دیگری تکثر قومی و ناسیونالیسم» جواد رنجبر درخشی‌لر، شاهنامه‌پژوه و دانش‌آموخته علوم سیاسی، سخنرانی می‌کند.

این نشست سه‌شنبه 16 دی‌ماه ساعت 18 و 30 تا 20 درنشست علمی در بستر سرور مجازی به نشانی engage.shatel.com/vze-3hq-xxc برگزار می‌شود.