شمارۀ 98 فصلنامۀ «میراث شهاب»

میراث مکتوب- شمارۀ 98 فصلنامۀ «میراث شهاب» مجلۀ تخصصی کتابخانه آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی (ره ) (گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی) در حوزۀ کتابشناسی و نسخه‌شناسی منتشر شد.

مطالب این شماره از میراث شهاب به شرح زیر است:

مقالات

ملاحظات و تصحیحات (11) / محمد کاظم رحمتی

نگاهی به ترجمه‌ای از قرآن مورّخ 745 ق / امیرحسین آقامحمدی

نکاتی درباره روایت نهج البلاغه در اصفهان قرن 6-7 هجری / رسول جزینی درچه

شرح حال نگاری

الرسالة العزیّه فی ترجمة الجلیل عزّالدین یحیی الشهید / به کوشش: سید محمود مرعشی

ابن قاسم عاملی: شرح حال، کتابشناسی و نسخه‌شناسی آثار / امرالله شجاعی

تصحیح متن

درویش لاهیجی و استقبال از «شینیّه» خاقانی / به کوشش: علی اکبر صفری

گزارش

برگهای پربار (فهرست اسناد اهدایی آقای حاج حسین سلیمانی) / محمد رضا باقی

گزارشی از «دفتر اجازات» آيت اللّه‏ العظمی بروجردی / میرزا علی سلیمانی بروجردی

کتابخانه های تخصصی اسلامی آلمان

ترجمۀ عربی و انگلیسی چکیده‌های مقالات

میراث شهاب فصلنامه‌ای تخصصی وابسته به کتابخانه آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی است که با مدیرمسئولی سیدمحمود مرعشی نجفی و سردبیری محمود طیار مراغی منتشر می‌شود.