بعضی ویژگی‌‌های آوایی در تفسیر حدادی

میراث مکتوب- مقالۀ «بعضی ویژگی‌‌های آوایی در تفسیر حدادی» نوشتۀ امیرحسین آقامحمدی، یکی از مقالات شمارۀ 65 مجلۀ علمی ـ پژوهشی آینۀ میراث است.

در چکیدۀ این مقاله آمده است: «دست­‌نویس شمارۀ 209 کتابخانۀ توپقاپی استانبول (کتابت شده در سال 455ق) نسخه‌­ای از تفسیر حدادی و از معدود نُسخ زبان فارسی است که واژه­‌ها در آن با اعراب کتابت شده است. از آن‌جا که در متون نثر محدودیت‌های وزنی وجود ندارد، تلفظ واژه‌ها عموماً دقیق­تر و مستندتر از متون نظم است. پیش‌تر، پژوهشگرانی چون صفری آق‌قلعه و حیدرپور نجف‌آبادی (تفسیر سور آبادی، 1396)؛ صادقی (الابنیه، 1389)؛ متینی (هدایة المتعلمین، 1344؛ تفسیری بر عشری...، 1352؛ اختیارات منظوم، 1353)، تلفظ­‌ها و ویژگی‌­های آوایی چنین نسخه‌هایی را گزارش کرده‌اند. مقالۀ حاضر، فهرست قریب به چهل ضبط کمیاب و نادر از نسخۀ توپقاپی است که با ضبط لغت­نامه­‌ها تفاوت دارد و بدین جهت باید مورد توجّه قرار گیرند.»

برای مطالعۀ متن کامل مقاله کلیک کنید.