نوزدهمین شمارۀ مجلۀ «ادبیات تطبیقی»

میراث مکتوب- نوزدهمین شمارۀ مجلۀ ادبیات تطبیقی، ویژه‌نامۀ نامۀ فرهنگستان، بر روی وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی قرار گرفت.

عناوین مقالات و نویسندگان نوزدهمین شمارۀ مجلۀ ادبیات تطبیقی بدین شرح است:

«تحلیل بینامتنی رمان قلب سگی و فرانکشتاین در بغداد بر مبنای بینامتنیت مایکل ریفاتر» / حسین ابویسانی، هادی نظری منظم، فرزانه فتاحیان

«شخصیت زن در رمان‌های امیرحسین چهلتن و علی بدر» / یدالله احمدی ملایری، مجتبی عمرانی‌پور، سمیه ثامنی

«بازیابی آیین فراموش‌شدۀ رقص دستبند در جشن پنجۀ ایرانی بر پایۀ متون کهن عربی» / حسین ایمانیان

«هانری دُ مونترلان: ادیبی در مکتب سعدی»، مهدی بهنوش، فاطمه حسین‌پور

«ادبیات و سینما: نظری به جایگاه هر یک» / کلود موریکا، ترجمۀ ایلمیرا دادور، نیکو قاسمی اصفهانی

«بازخوانی تطبیقی تأثیر ادبیات بر نقاشی قرن نوزدهم امریکا و گذار از گفتمان مسلط» / زهره رامین، فضه خاتمی‌نیا، پریسا پوینده

«در هم‌تنیدگی واقعیت خیال: مطالعۀ تطبیقی نمایش‌نامۀ شش شخصیت در جست‌وجوی نویسنده و فیلم رز ارغوانی قاهره»، بهروز محمودی بختیاری، تکتم نوبخت

در بخش نقد و بررسی: «ایران در ادبیات فرانسه (نیره د. صمصامی)»، سیده حانیه رئیس‌زاده

علاقه‌مندان می‌توانند این شماره از مجلۀ ادبیات تطبیقی را از اینجا بارگیری کنند.