شمارۀ دهم دوفصلنامۀ «سیره‌پژوهی اهل بیت (ع)»

میراث مکتوب- به همت اداره نشریات و پژوهشکدۀ اسلام تمدنی دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی شماره دهم دوفصلنامه علمی ترویجی «سیره پژوهی اهل بیت (ع)» مربوط به بهار و تابستان ۱۳۹۹ چاپ و منتشر شد و مقالات این شماره بر روی سامانه نشریه به آدرس http://sirepajouhi.isca.ac.ir نمایه شد.

«سخنی در ضرورت سیره‌پژوهی» اثر سیدعلیرضا واسعی؛ «آسیب شناسی مبانی و پیش‌انگاره‌ها در مطالعات تاریخ اهل بیت» به قلم علی غلامی دهقی؛ «آسیب‌شناسی عدم توجه به اسلوب بیانی امام (ع) در رفع اختلاف و تعارض روایات» نوشته راضیه تبریزی‌زاده؛ از جمله مقالات این شماره است.

همچنین «مناقب نگاری‌های اهل سنت درباره اهل بیت مطالعه موردی دُرر السّمط فی خبرالسِّبط» اثر مشترک اعظم بهرامی و حسین نعیم‌آبادی؛ «آسیب‌شناسی مطالعات تاریخی زندگانی اهل بیت» نوشته سید حسن قریشی کرین؛ «راه‌کارهای آسیب‌زدایی از محدودیت دامنۀ مطالعات تاریخی درباره اهل بیت: رویکرد، زمان، مکان، موضوع و روش» به همت محمدحسین دانشکیا و «دیدگاه کارل بروکلمان درباره سیره پیامبر در کتاب تاریخ ملل و دول اسلامی» اثر مشترک علی اصغر رجبی و سمیه مومنه؛ از دیگر مطالبی است که در این شماره منتشر شده است.

دوفصلنامه سیره‌پژوهی اهل بیت (ع) در بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)؛ پایگاه مجلات تخصصی نور (Noormags)؛ پایگاه استنادی سیولیکا (Civilica)، پایگاه استنادی جهاد دانشگاهی SID؛ پرتال جامع علوم انسانی؛ کتابخوان همراه پژوهان (pajoohaan.ir) و پرتال نشریات دفتر تبلیغات اسلامی (http://journals.dte.ir) نمایه می‌شود.به همت اداره نشریات و پژوهشکدۀ اسلام تمدنی دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی شماره دهم دوفصلنامه علمی ترویجی «سیره پژوهی اهل بیت (ع)» مربوط به بهار و تابستان ۱۳۹۹ چاپ و منتشر شد و مقالات این شماره بر روی سامانه نشریه به آدرس http://sirepajouhi.isca.ac.ir نمایه شد.

«سخنی در ضرورت سیره‌پژوهی» اثر سیدعلیرضا واسعی؛ «آسیب شناسی مبانی و پیش‌انگاره‌ها در مطالعات تاریخ اهل بیت» به قلم علی غلامی دهقی؛ «آسیب‌شناسی عدم توجه به اسلوب بیانی امام (ع) در رفع اختلاف و تعارض روایات» نوشته راضیه تبریزی‌زاده؛ از جمله مقالات این شماره است.

همچنین «مناقب نگاری‌های اهل سنت درباره اهل بیت مطالعه موردی دُرر السّمط فی خبرالسِّبط» اثر مشترک اعظم بهرامی و حسین نعیم‌آبادی؛ «آسیب‌شناسی مطالعات تاریخی زندگانی اهل بیت» نوشته سید حسن قریشی کرین؛ «راه‌کارهای آسیب‌زدایی از محدودیت دامنۀ مطالعات تاریخی درباره اهل بیت: رویکرد، زمان، مکان، موضوع و روش» به همت محمدحسین دانشکیا و «دیدگاه کارل بروکلمان درباره سیره پیامبر در کتاب تاریخ ملل و دول اسلامی» اثر مشترک علی اصغر رجبی و سمیه مومنه؛ از دیگر مطالبی است که در این شماره منتشر شده است.

دوفصلنامه سیره‌پژوهی اهل بیت (ع) در بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)؛ پایگاه مجلات تخصصی نور (Noormags)؛ پایگاه استنادی سیولیکا (Civilica)، پایگاه استنادی جهاد دانشگاهی SID؛ پرتال جامع علوم انسانی؛ کتابخوان همراه پژوهان (pajoohaan.ir) و پرتال نشریات دفتر تبلیغات اسلامی (http://journals.dte.ir) نمایه می‌شود.