«من سعدی آخرالزمانم» اثر بهاءالدین خرمشاهی

میراث مکتوب- کتاب «من سعدی آخرالزّمانم» اثر بهاءالدین خُرّمشاهی به کوشش عارف خُرّمشاهی منتشر شد.

بهاءالدین خُرّمشاهی که دو بار کلیات سعدی را تصحیح کرده و نزدیک به بیست مقاله در زمینۀ سعدی‌پژوهی دارد، در کتاب «من سعدی آخرالزّمانم» به تدوین و بازآرایی یازده مقاله و گفتار دربارۀ شعر و شخصیت شیخ اجل سعدی پرداخته است.

نام کتاب از این بیت سعدی گرفته شده است:
«هرکس به زمان خویش بودند / من سعدی آخرالزّمانم»

خُرّمشاهی در مقدمه این کتاب، نظر جدیدی را در مورد مقایسۀ سعدی و حافظ مطرح کرده است و به گفتۀ خود به ماجرای درازآهنگ و بی‌ثمر «سعدی برتر است یا حافظ؟» خاتمه داده است.

او دربارۀ این مقایسه سروده است:

«شبی خرّم به سعدی گفت ای سردار بی‌همتا
تو را همتا شود پیدا، ولی حافظ نخواهد شد» (اقتباس از حافظ)

منبع: ایبنا