فهرست نسخ خطی فارسی و عربی در کتابخانۀ ملی آلبانی

میراث مکتوب- فهرست نسخ خطی فارسی و عربی در کتابخانۀ ملی آلبانی تألیف علی‌اکبر ضیائی، از سوی انتشارات بین‌المللی امین منتشر شده است.

زمانی که دکتر ضیائی در طول سال‌های 1373 تا 1378 در کشور جمهوری آلبانی به قصد ارائۀ خدمات فرهنگی سفر کرد با کتابخانه‌های متعددی آشنا شده است که نسخ خطی فارسی، عربی و ترکی زیادی را در خود جای داده و بسیاری از این نسخ به علت کمبود بودجه و بحران‌های سیاسی در معرض نابودی قرار داشتند.

نویسنده این کتاب فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی تیرانا را که به همت مؤسسۀ فرقان در لندن منتشر شده بود حاوی بسیاری از خطاها و اشکالات متعدد دیده و به اصلاح اشتباهات و خطاهای فهرست‌نویسی آن پرداخته است. این فهرست بدون نام نویسنده و با ذکر نام ویراستاران به جای مؤلف واقعی آن در لندن منتشر شده و حال بعد از دو دهه دستنویس آن دوران با مقدمه‌ای دربارۀ تاریخ و فرهنگ مردم آلبانی و اعمال اصلاحات فراوان در نام نسخ خطی و پدیدآورندگان آنها منتشر شده است.

مطالب کتاب بعد از مقدمه:

فصل اول- آشنایی با کشور آلبانی

فصل دوم- ورود اسلام به آلبانی

فصل سوم- مدارس اسلامی آلبانی

فصل چهارم- زبان و ادبیات فارسی در آلبانی

فصل پنجم- کتابخانه های آلبانی

فصل ششم- فهرست نسخ خطی عربی

فهرست نسخه‌های خطی در موضوعات علوم قرآن و تفسیر، احادیث، عقاید، اصول فقه، فقه، اخلاق، تاریخ، منطق و فلسفه، آداب بحث و مناظره، علم هیات و نجوم و حساب، علوم متفرقه و ادب عربی.

فصل هفتم- فهرست نسخ خطی فارسی

این کتاب در 611 صفحه از سوی انتشارات بین‌المللی امین در سال 1399 منتشر شده است.

منبع: پایگاه خبری نسخ خطی