رسائل العشاق و وسائل المشتاق

میراث مکتوب- کتاب «رسائل العشاق و وسائل المشتاق» به کوشش جواد بشری و از سوی انتشارات بنیاد موقوفات افشار منتشر شد.

این کتاب نسخه‌برگردان دستنویس شماره ۳۰۰۵ در کتابخانه المانی ترکیه کتابت ۶۸۵ق است که در ۴۴۴ صفحه در قطع رقعی و با قیمت 86 هزار تومان چاپ و منتشر شده است.

«رسائل العشاق و وسائل المشتاق» اثر سیفی نیشابوری (از ادبا و سریاندگان اواخر عهد سلجوقی و عهد خوارزمشاهیان)، کهن‌ترین نگارش بر جای مانده در موضوع نامه‌نگاری عاشقانه به زبان فارسی است.

این اثر، حاوی یکصد نامه در بیان احوال عاشق و معشوق و وقایع میان ایشان است، که در قالب یک آئین‌نامه یا «ترسل‌نامه» در کنار هم عرضه شده است.

همچنین سیفی از سروده‌های بسیاری بهره برده تا به نوشتۀ خویش عمق و تأثیر بیشتری بخشد. از این رو کتاب حاضر، گنجینه‌ای از اشعار کهن فارسی نیز به حساب می‌آید و آینه‌ای از وضعیت شعر فارسی در خراسان بزرگ پیش از هجمۀ مغولان به این خطه است.

بنابراین می‌توان از این اثر در مطالعات شعرشناسی استفاده کرد و آن را از منظرهای گوناگون، از جمله مطالعه در وضعیت ادب منظوم در ادواری چون سامانی، غزنوی اول، سلجوقی، غزنوی دوم و خورزمشاهی، و همچنین مطالعات رباعی‌شناسی و جز آن، به دقت بررسی نمود.