نام‌گذاری معابر تهران به نام بزرگان فرهنگ و ادب و هنر

میراث مکتوب- در دویست و شصت و پنجمین شورای اسلامی شهر تهران صورتجلسه‌های پنجاه و هفتم و پنجاه و هشتم کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.

بعد از بحث و بررسی‌های صورت گرفته 39 تغییر نام به تصویب رسید که موارد مرتبط با بزرگان ادبیات و تاریخ به شرح ذیل است:

1: تبدیل خیابان فردانش به نام استاد محمد ابراهیم باستانی پاریزی

2: تغییر نام خیابان آذین به نام استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب

3: تبدیل خیابان رهنما به نام دکتر بدیع الزمان فروزان فر

4: تبدیل خیابان پارسی مهر به دکتر عباس زریاب خویی

5: تبدیل کوچه شمشاد  به نام استاد دکتر علی شریعتمداری

6: نامگذاری فرعی جلال آل احمد به نام استاد احمد احمدی

7: نامگذاری کوچه سیاوش به نام استاد دکتر مهدی ماحوزی

8: نامگذاری کوچه بهنام به نام دکتر ابوالقاسم گرجی

9: نامگذاری کوچه مهاجر شاد به نام استاد حمید سمندریان

10: تبدیل کوچه شریف-نمازی به نام علامه علی اکبر دهخدا

11: تبدیل میدان بی نام به استاد خسرو سینایی

12: تبدیل خیابان 35/3 نیروی هوایی به نام استاد منوچهر احترامی

13: تغییر نام خیابان ناظم به نام اکبر ناظم قنات آبادی

14: تغییر نام میدان بی‎نام به نام مهندس هادی میرمیران

15: تبدیل بوستان شش به نام استاد مرتضی احمدی

16: تغییر نام خیابان آفتاب به نام ناصر هوشمند وزیری