ترجمۀ «جستجو در تصوف ایران» به زبان روسی

میراث مکتوب- کتاب «جستجو در تصوف ایران» اثر عبدالحسین زرین کوب توسط رایزنی فرهنگی ایران در قرقیزستان به زبان روسی ترجمه و رونمایی شد. در مراسم رونمایی این کتاب که در آکادمی ملی ماناس و چنگیز آیتماتف قرقیزستان برگزار شد، سخنرانان شخصیت، آثار و تالیفات نویسنده و ادیب برجسته ایرانی زرین کوب و بخصوص اثر جستجو در تصوف ایران و پیشینه، جایگاه و اهمیت تصوف در آسیای مرکزی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

در ابتدای مراسم توپچی بیگ تورگونالییف، رئیس اکادمی ملی مانانس و چنگیز آیتماتف از اهتمام رایزنی فرهنگی ایران برای ترجمه و انتشار اثر فاخر «جستجو در تصوف ایران» تقدیر کرد و در ادامه ضمن بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود در خصوص این کتاب؛ ترجمه و انتشار آن را به عنوان منبعی مهم و ارزشمند برای جامعه کارشناسان و محققان در موضوع کلی تصوف در حوزه روس زبان و خاصه منطقه آسیای مرکزی دانست.

پرویز قاسمی، رایزن فرهنگی ایران در قرقیزستان نیز ضمن تشکر از همکاری‌های بخش قرقیزستان شناسی آکادمی ملی ماناس و چنگیز آیتماتف در برگزاری مراسم رونمایی کتاب جستجو در تصوف ایران، به چگونگی شکل گیری ایده ترجمه این اثر ارزشمند دکتر زرین کوب پرداخت و گفت: کتاب «جستجو در تصوف ایران» سومین اثر از آثار دکتر زرین کوب است که تاکنون به زبان روسی ترجمه شده و پیشتر نیز یکی از آثار ایشان «تمدن اسلام» به قرقیزی ترجمه و منتشر شده است. امیدوارم ترجمه و انتشار این اثر بتواند شناخت بیشتری از موضوع تصوف بطور عام و پیشینه آن در ایران را به طور خاص در اختیار کسانی که در این حوزه مطالعه و تحقیق می‌کنند؛ قرار دهد.

قاسمی در ادامه بخشی از فعالیت های رایزنی فرهنگی در حوزه مطالعاتی و پژوهشی و به‌خصوص معرفی جامعه و فرهنگ قرقیزستان و جامعه و فرهنگ ایران را که در قالب نشریات الکترونیکی رایزنی فرهنگی تولید و ارائه می‌شوند و به نوعی مرتبط با فعالیت‌های بخش قرقیزستان شناسی اکادمی ملی ماناس و چنگیز آیتماتف محسوب می‌شوند؛ مورد اشاره قرار داد و آمادگی طرف ایرانی را برای تداوم و تقویت همکاری‌ها با این آکادمی مورد تاکید قرار داد.

در ادامه دکتر بکیجان احمداف نویسنده؛ تاریخدان؛ عضو اتحادیه نویسندگان قرقیزستان؛ رئیس مرکز علمی آموزشی مولانا جلال الدین رومی و مشاور علمی ترجمه روسی کتاب جستجو در تصوف ایران در خصوص شخصیت دکتر زرین کوب به عنوان مولف کتاب، محتوای کلی اثر ترجمه شده و موضوع تصوف در منطقه سخنرانی کرد. پس از آن نیز کارشناسان؛ محققان و نویسندگان قرقیزی شرکت کننده در مراسم به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود درخصوص ترجمه روسی کتاب جستجو تصوف در ایران پرداختند.

از جمله سخنرانی‌های ارائه شده در مراسم می‌توان موارد زیر را مورد اشاره قرار داد:

دکتر امیل غنیمت اف معاون علمی و آموزشی دانشگاه دولتی آرابایف قرقیزستان: صوفیزم در فرهنگ معنوی جهان؛ سیاست و فرهنگ قومی (بر اساس کتاب جستجو در تصوف ایران)

شایسته روشن نویسنده؛ رئیس گروه ادبی هنری ارژنگ: تاثیر شعر ایران بر فرهنگ آسیای مرکزی

مامات بولوت ادیب؛ نویسنده و عضو اتحادیه نویسندگان قرقیزستان: جستجو درتصوف ایران؛ اثری جالب و ارزشمند در زمینه تصوف. مامات بولوت در سخنرانی گرم و پراحساسش از تاریخ و فرهنگ و ادبیات ایران و بویزه در خصوص کتاب جستجو درتصوف ایران دکتر عبدالحسین زرین کوب و نیاز شدید جامعه علمی قرقیزستان به وجود چنین آثاری گفت و حاضران در مراسم را به وجود آورد. همو بود که تاکیدا ترجمه و انتشار این اثر دکتر زرین کوب به زبان قرقیزی را از رایزنی فرهنگی خواستار شد.

بیاس تورال مورخ؛ مترجم و رئیس بخش قرقیزستان شناسی اکادمی ملی ماناس و چنگیز آیتماتف قرقیزستان: تصوف در شعر ایران

ملاحت مامداوا رئیس مرکزایرانشناسی دانشگاه اسلاویانی و ویراستار علمی کتاب جستجو درتصوف ایران: سخنرانی درخصوص سختی ترجمه آثاری از این دست و تلاش و دقت ستودنی وقابل تقدیر نسیم میرزایف مترجم روسی اثر جستجو درتصوف ایران. این سخنرانی بسیار مورداستقبال قرار گرفت.

قادر مروت نویسنده و سردبیر نشریه تاجیکی پیام آلاتو: بازتاب انتشار ترجمه روسی کتاب ارزشمند دکتر زرین کوب جستجو در تصوف ایران در منطقه آسیای مرکزی

رئیس بخش ماناس شناسی اکادمی ملی ماناس و چنگیز آیتماتف؛ و نیز یکی از کارشناسان حوزه ماناس آکادمی

ترجمه و انتشار کتاب جستجو در تصوف ایران به زبان قرقیزی؛ برگزاری همایش بین المللی مشترک با اکادمی ماناس درموضوع تصوف؛ برگزاری نشست مشترک در موضوع حماسه ماناس و شاهنامه فردوسی؛ ایجاد گوشه ادبیات ایران در اکادمی ملی ماناس و چنگیز آیتماتف و نیز برگزاری دوره آموزش زبان فارسی برای پژوهشگران و کارشناسان اکادمی از جمله برخی پیشنهاداتی بودند که در مراسم رونمایی کتاب جستجو در تصوف ایران توسط رئیس اکادمی ماناس و چنگیز آیتماتف و برخی سخنرنان به طرف ایرانی پیشنهاد شد.

گفتنی است در مراسم رونمایی کتاب مذکور همچنین یک ویدئو در موضوع زندگی؛ شرح احوال و فعالیت‌های علمی دکتر عبدالحسین زرین کوب و یک ویدئو تصویری با زیرنویس روسی نیز در معرفی آثار وتالیفات دکتر زرین کوب همراه با سخن مترجم کتاب به نمایش در آمد. در حاشیه مراسم نیز نمایشگاه کوچکی از آثار و کتب در موضوع تصوف توسط نمایندگی الهدی در بیشکک برپاشده بود.

منبع: مهر