انتشار چاپ دوم «نقد عمر» در پاکستان

میراث مکتوب- مجموعه مقالات فارسی دکتر عارف نوشاهی تا کنون با عناوین و مشخصات زیر به چاپ رسیده است:

- «مقالات عارف»، جلد اول، دوم و سوم به ترتیب: 1381شمسی، 1386شمسی، 1399 شمسی، جلد اول و دوم از انتشارات محمود افشار و جلد سوم همین ناشر با همکاری انتشارات سخن در تهران.

- «سیه بر سفید»، موسسه پژوهشی میراث مکتوب، تهران، 1390شمسی.

 

مجموعه مقالات دکتر نوشاهی درباره فارسی به زبان اردو هم با عناوین و مشخصات زیر در پاکستان منتشر شده است:

* «پَنجاب میں فارسی ادب»، مجلس ترقی ادب، لاهور، 2018،

* «نقد عمر». چاپ اول کتابِ «نقد عمر» از سوی سید اویس علی سهروردی (مدیر انتشارات اورینتل پَبلی کیشنز در لاهور، پاکستان) در سال 2005 در لاهور منتشر شد.

 

چاپ دومِ «نقد عمر» با اندک تغییراتی از همین انتشارات در لاهور منتشر شده است. در مقدمه کتاب دکتر عارف نوشاهی نوشته است:

«من به شصت سالگی رسیده ام. مارس سال 2014 بازنشسته شده ام. پس از آن دیگر خودم را درگیر کارهای اداری نکردم. الان اولاً می خواهم در این باقی مانده عمر، کارهای نیمه  تمامم را تکمیل کنم. ثانیاً کتاب خانه شخصی ام را که دارایِ کتاب و مجلات است و در مدت پنجاه سال عمرم اندوخته ام به اداره ای مناسب بسپارم و آسوده خاطر شوم». (برگرفته از مقدمه کتاب، ص6)

مشخصات کتاب: «نقد عمر؛ فارسی ادب اور برعظیم و ایران کی مشترکہ تہذیب و تاریخ اور ادب پر اردو مقالات (اشاعتِ دوم مع اضافات و اصلاحات)»، به زبان اردو، نویسنده: عارف نوشاهی، اورینتَل پَبلی کِیشنز، لاهور، پاکستان، 2019.

 

- «نقش دوم (دیباچه نویسنده در چاپ دوم)»

- «حکایت نی (دیباچه نویسنده در چاپ اول)»

1- «زندگی نامه و آثار بدرالدین بدری کشمیری»

2- «معرفی چند تالیفِ فارسیِ سید محمد بن جلال شاهی رضوی»

3- «کشفِ برخی رسائل فارسیِ محمد هاشم کَشمی»

4- «نصر الله بن عبدالسلام بیری اَتَکی؛ مولف و کاتبِ سرزمین پَنجاب در قرن دوازدهم هجری»

5- «خدمات علمی میر امین الدین خان هروی تَتَوی»

6- «آثار محمد هاشم ایمن آبادی»

7- «بابا محمد عثمان کشمیری؛ زندگی و آثارِ شاگردِ شاه ولی الله دهلوی»

8- «چند شواهد از رواجِ عواف المعارف در شبه قاره تا قرن هشتم هجری»

9- «منابع بنیادیِ درباره زندگی و آثار خواجه احرار»

10- «اصلیتِ رساله ای منسوب به خواجه باقی بالله»

11- «دو تذکره مهم فارسی از صوفیان بیجاپور»

12- «وقایع نگاری یک خاندان علمی در بلگرام در سرزمین سِند یعنی در کَلهورا»

13- «چند عالم در لاهورِ قرنِ دوازدهم هجری»

14- «مجموعه نوشته های نایاب شیخ عبدالحق محدث دهلوی؛ الفتوحات المکیه و الفیوضات المدینة»

15- « کلیاتِ وزیر/وزیری؛ شاعرِ فارسیِ تاتاری نژاد چیی در قرن یازدهم هجری»

16- «منتخب التواریخ- تالیفِ محمد یوسف اَتَکی(درباره چند منبع تاریخ سِند)»

17- «مثنوی خطِ بغداد از صداقت کُنجاهی»

18- «نسخه خطی معاصری از واله داغستانی و اشعار او به زبان اردو»

19- «تذکره حدیقه هندی؛ منبع مهمی درباره گسترش فارسی در شبه قاره»

20- «جام جهان نما؛ اهمیتِ تاریخی و فرهنگیِ تالیفِ نویسنده ایرانی وابسته به دربار لکنو»

21- «مجموعه نودریافتی از ملفوظاتِ شاه غلام علی دهلوی مُجدّدی»

22- «فهرست کاملِ ترجمه، تالیف، تدوین آثارِ عارف نوشاهی به قلمِ خود نویسنده»

- عکس نسخه های خطی

منبع: پایگاه خبری نسخ خطی