شب منوچهری دامغانی

میراث مکتوب- ششصدمین شب از شب‌های بخارا که به بزرگداشت منوچهری دامغانی اختصاص یافته است ساعت 17 امروز دوشنبه سیزدهم بهمن‌ماه 1399 به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

منوچهری دامغانی بزرگترین شاعر طبیعت‌گرای فارسی‌ است که در ابتدای قرن چهار هجری می‌زیست. قصاید و مسمط‌های وی در وصف و توصیف طبیعت شهره خاص و عام است.

در ششصدمین شب از شب‌های بخارا که به بزرگداشت منوچهری دامغانی اختصاص یافته است، سیدمحمد ترابی، حسن ذوالفقاری، علیرضا رعیت حسن‌آبادی و علی دهباشی دربارۀ وجوه گوناگون شعر منوچهری دامغانی سخن خواهند گفت.

نگاهی به فلسفۀ منوچهری و جایگاه تاریخی او در شعر کلاسیک فارسی، کاربست مثل‌های کهن در اشعار منوچهری دامغانی، بنای یادبود منوچهری دامغانی و جاذبه‌ای جدید برای گردشگری ادبی ایران، موضوعات سخنرانی ششصدمین شب از شب‌های بخارا خواهد بود.

سخنان سیدمحمد ترابی استاد دانشگاه ملی استرالیا پایان بخش این مراسم خواهد بود.

در این مراسم طرح بنای یادبود منوچهری که استاد محمود فرشچیان آن را هنرمندانه طراحی کرده به نمایش گذاشته خواهد شد.

شب منوچهری دامغانی در لینک‌های زیر پخش می‌شود:

Telegram.me/bukharamag

Instagram.com/bukharamag

www.bukharamag.com

facebook.com/bukharamagzine